قیمت پایانی تغییر درصد
2,058 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,048 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,058 0.00 0.00
اولین قیمت 2,060
قیمت دیروز 2,058
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,153 1,949
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 372498
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.675 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,865 2,046 2,069 10,000 1
1 9,000 2,045 2,070 26,918 2
2 24,706 2,030 2,085 7,189 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65