قیمت پایانی تغییر درصد
1,891 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,855 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,891 0.00 0.00
اولین قیمت 1,860
قیمت دیروز 1,891
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,998 1,808
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 342271
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.458 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,500 1,850 1,908 34,000 2
1 2,000 1,840 1,919 3,000 1
1 2,709 1,837 1,920 7,550 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65