قیمت پایانی تغییر درصد
2,226 15.00 0.67

داده ها

آخرین معامله 2,289 48.00 2.14
قیمت پایانی 2,226 15.00 0.67
اولین قیمت 2,250
قیمت دیروز 2,241
بازه روز 2,289 2,188
قیمت مجاز 1,891 1,711
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 402906
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 364
حجم معاملات 3.723 میلیون
ارزش معاملات 8.289 میلیارد
ارزش بازار 2.894 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.723 میلیون 3.574 میلیون
حقوقی 0 149,000
تعداد خرید فروش
مجموع 108 107
حقیقی 108 105
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 331.674 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 49,500 2,231 2,289 587 1
2 6,400 2,229 2,290 2,000 1
2 16,000 2,228 2,299 10,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65