قیمت پایانی تغییر درصد
3,029 27.00 0.90

داده ها

آخرین معامله 3,047 45.00 1.50
قیمت پایانی 3,029 27.00 0.90
اولین قیمت 3,059
قیمت دیروز 3,002
بازه روز 3,059 2,951
قیمت مجاز 3,152 2,852
بازه هفته 3,100 2,931
بازه سال - -
P/E 548249
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 269
حجم معاملات 1.166 میلیون
ارزش معاملات 3.531 میلیارد
ارزش بازار 3.938 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 766,411 1.161 میلیون
حقوقی 399,398 4,365
تعداد خرید فروش
مجموع 49 111
حقیقی 48 110
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.197 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 162 3,047 3,055 2,000 1
1 700 3,046 3,059 3,432 1
1 500 3,043 3,060 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65