قیمت پایانی تغییر درصد
2,627 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,676 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,627 0.00 0.00
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,627
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,520 2,280
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1126983
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 217,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.235 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,858 2,641 2,676 6,538 2
1 2,040 2,620 2,679 10,983 1
1 1,240 2,614 2,698 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65