قیمت پایانی تغییر درصد
6,111 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,111 0.00 0.00
اولین قیمت 6,039
قیمت دیروز 6,111
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,326 5,724
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2621619
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 188,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.872 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 620 6,112 6,321 850 1
1 3,065 6,101 6,326 34,213 7
1 15,000 6,100 6,328 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65