قیمت پایانی تغییر درصد
2,921 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,921 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,921 0.00 0.00
اولین قیمت 2,921
قیمت دیروز 2,921
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,921 2,643
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1253109
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 188,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
104 4.651 میلیون 2,921 0 0 0
1 1,500 2,854 0 0 0
1 50,000 2,800 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65