قیمت پایانی تغییر درصد
2,308 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,360 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,308 0.00 0.00
اولین قیمت 2,422
قیمت دیروز 2,308
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,447 2,215
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 990132
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 204,583

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.085 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,400 2,360 2,380 171 1
1 2,100 2,355 2,390 17,959 4
1 7,988 2,350 2,391 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65