قیمت پایانی تغییر درصد
6,132 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,132 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,132 0.00 0.00
اولین قیمت 6,132
قیمت دیروز 6,132
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,520 2,280
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2630628
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 217,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.882 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
98 479,832 6,132 0 0 0
1 2,000 5,908 0 0 0
1 1,000 5,880 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65