قیمت پایانی تغییر درصد
9,286 437.00 4.94

داده ها

آخرین معامله 9,291 442.00 4.99
قیمت پایانی 9,286 437.00 4.94
اولین قیمت 9,200
قیمت دیروز 8,849
بازه روز 9,291 9,199
قیمت مجاز 9,291 8,407
بازه هفته 9,216 8,340
بازه سال - -
P/E 3983694
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 188,000

معاملات

تعداد معاملات 254
حجم معاملات 1.176 میلیون
ارزش معاملات 10.92 میلیارد
ارزش بازار 4.364 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.176 میلیون 1.076 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 83 103
حقیقی 83 102
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 928.6 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 40,367 9,291 9,300 10,000 1
1 171 9,230 9,359 4,407 1
1 3,000 9,210 9,600 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65