قیمت پایانی تغییر درصد
3,200 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,270 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,200 0.00 0.00
اولین قیمت 3,269
قیمت دیروز 3,200
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,520 2,280
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1372800
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 217,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.504 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,172 3,270 100 1
1 1,000 3,161 3,290 5,000 1
1 10,000 3,150 3,300 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65