قیمت پایانی تغییر درصد
9,024 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,024 0.00 0.00
اولین قیمت 8,855
قیمت دیروز 9,024
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,640 8,722
بازه هفته 10,198 8,855
بازه سال - -
P/E 3871296
تعداد سهام 470 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 188,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.241 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,087 9,155 9,270 100 1
1 328 9,150 9,280 3,500 1
6 235,449 9,000 9,288 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65