قیمت پایانی تغییر درصد
15,841 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,902 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,841 0.00 0.00
اولین قیمت 15,902
قیمت دیروز 15,841
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,316 15,366
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65