قیمت پایانی تغییر درصد
21,046 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,046 0.00 0.00
اولین قیمت 20,000
قیمت دیروز 21,046
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,906 19,820
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5408822
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.768 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,061 20,800 21,340 1,253 1
1 241 20,630 21,345 1,700 1
1 43 20,601 21,350 60 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65