قیمت پایانی تغییر درصد
24,015 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,646 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,015 0.00 0.00
اولین قیمت 23,438
قیمت دیروز 24,015
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,646 22,300
بازه هفته 27,153 25,601
بازه سال - -
P/E 6171855
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.017 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 12,092 24,646 24,959 320 1
2 315 24,630 25,823 1,000 1
1 500 24,331 25,888 227 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65