قیمت پایانی تغییر درصد
10,455 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,486 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,455 0.00 0.00
اولین قیمت 10,000
قیمت دیروز 10,455
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,965 5,397
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2686935
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 878.22 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40 10,453 10,486 3,577 1
1 300 10,400 10,487 2,000 1
1 15,007 10,317 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65