قیمت پایانی تغییر درصد
8,789 418.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 8,789 418.00 4.99
قیمت پایانی 8,789 418.00 4.99
اولین قیمت 8,789
قیمت دیروز 8,371
بازه روز 8,789 8,789
قیمت مجاز 8,789 7,953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2258773
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 14
حجم معاملات 31,706
ارزش معاملات 278.664 میلیون
ارزش بازار 738.276 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31,706 31,706
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 10
حقیقی 7 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 151,012 8,789 0 0 0
1 312 7,953 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65