قیمت پایانی تغییر درصد
26,050 1,371.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 26,050 1,371.00 5.00
قیمت پایانی 26,050 1,371.00 5.00
اولین قیمت 26,050
قیمت دیروز 27,421
بازه روز 26,050 26,050
قیمت مجاز 28,792 26,050
بازه هفته 31,499 28,099
بازه سال - -
P/E 6694850
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 65,782
ارزش معاملات 1.714 میلیارد
ارزش بازار 2.188 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 65,782 65,782
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 27
حقیقی 42 27
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 26,050 62,499 16
0 0 0 26,800 3,300 1
0 0 0 26,900 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65