قیمت پایانی تغییر درصد
6,296 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,276 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,296 0.00 0.00
اولین قیمت 6,500
قیمت دیروز 6,296
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,936 6,276
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1618072
تعداد سهام 84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 528.864 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,276 7,186 4
0 0 0 6,320 222 1
0 0 0 6,330 3,270 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65