قیمت پایانی تغییر درصد
3,158 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,158 0.00 0.00
اولین قیمت 3,005
قیمت دیروز 3,158
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,512 2,274
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 549492
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 536.86 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,130 3,172 2,050 1
1 6,396 3,120 3,180 5,587 3
1 10,000 3,085 3,190 6,440 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65