قیمت پایانی تغییر درصد
5,365 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,268 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,365 0.00 0.00
اولین قیمت 5,366
قیمت دیروز 5,365
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,512 2,274
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 933510
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 912.05 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 5,290 5,299 2,000 1
1 8,569 5,268 5,350 6,946 1
1 30,000 5,267 5,365 21,194 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65