قیمت پایانی تغییر درصد
3,221 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,261 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,221 0.00 0.00
اولین قیمت 3,100
قیمت دیروز 3,221
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,512 2,274
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 560454
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 547.57 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
22 435,717 3,261 0 0 0
1 330 3,240 0 0 0
1 15,450 3,221 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65