قیمت پایانی تغییر درصد
6,048 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,048 0.00 0.00
اولین قیمت 6,390
قیمت دیروز 6,048
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,350 5,746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1052352
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.028 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,992 6,150 5,964 1
0 0 0 6,160 4,669 2
0 0 0 6,169 2,361 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65