قیمت پایانی تغییر درصد
9,472 451.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 9,472 451.00 5.00
قیمت پایانی 9,472 451.00 5.00
اولین قیمت 9,472
قیمت دیروز 9,021
بازه روز 9,472 9,472
قیمت مجاز 9,472 8,570
بازه هفته 8,673 8,480
بازه سال - -
P/E 1648128
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 101
حجم معاملات 939,762
ارزش معاملات 8.901 میلیارد
ارزش بازار 1.61 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 939,762 864,762
حقوقی 0 75,000
تعداد خرید فروش
مجموع 14 61
حقیقی 14 59
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 710.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
89 800,373 9,472 0 0 0
1 2,102 9,470 0 0 0
1 170 9,427 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65