قیمت پایانی تغییر درصد
8,075 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,033 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,075 0.00 0.00
اولین قیمت 8,033
قیمت دیروز 8,075
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,877 8,033
بازه هفته 8,625 8,010
بازه سال - -
P/E 1405050
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.373 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 373 7,801 8,033 608,234 17
1 383 7,701 8,199 200 1
1 393 7,601 8,200 22,306 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65