داده ها

آخرین معامله 3,478 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,412 0.00 0.00
اولین قیمت 3,381
قیمت دیروز 3,412
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,582 3,242
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 593688
تعداد سهام 170 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 580.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,550 3,220 3,500 350 1
1 2,500 3,113 3,548 50,000 1
0 0 0 3,549 41,500 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65