قیمت پایانی تغییر درصد
3,002 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,969 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,002 0.00 0.00
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 3,002
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,188 2,886
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1747164
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.006 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 60,000 2,951 2,970 7,900 1
3 87,748 2,950 2,994 12,000 1
1 1,000 2,940 2,999 36,010 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65