قیمت پایانی تغییر درصد
8,497 330.00 3.74

داده ها

آخرین معامله 8,386 441.00 5.00
قیمت پایانی 8,497 330.00 3.74
اولین قیمت 8,900
قیمت دیروز 8,827
بازه روز 8,900 8,386
قیمت مجاز 9,268 8,386
بازه هفته 9,460 8,620
بازه سال - -
P/E 4945254
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.06 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,574
حجم معاملات 6.926 میلیون
ارزش معاملات 58.844 میلیارد
ارزش بازار 25.491 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.945 میلیون 6.73 میلیون
حقوقی 980,158 195,113
تعداد خرید فروش
مجموع 727 164
حقیقی 722 163
حقوقی 5 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.671 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 5,425 8,386 429,915 10
2 180 1,000 8,496 16,214 1
0 0 0 8,497 10,963 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65