قیمت پایانی تغییر درصد
7,332 147.00 1.97

داده ها

آخرین معامله 7,446 33.00 0.44
قیمت پایانی 7,332 147.00 1.97
اولین قیمت 7,110
قیمت دیروز 7,479
بازه روز 7,699 7,110
قیمت مجاز 7,852 7,106
بازه هفته 8,087 6,824
بازه سال - -
P/E 4267224
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 454
حجم معاملات 1.28 میلیون
ارزش معاملات 9.386 میلیارد
ارزش بازار 21.996 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.132 میلیون 1.255 میلیون
حقوقی 148,164 25,583
تعداد خرید فروش
مجموع 148 161
حقیقی 143 159
حقوقی 5 2
تغییر حقوقی به حقیقی 898.764 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,678 7,433 7,446 8,910 1
1 1,000 7,426 7,500 6,391 2
1 250 7,353 7,510 703 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65