قیمت پایانی تغییر درصد
2,792 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,820 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,792 0.00 0.00
اولین قیمت 2,810
قیمت دیروز 2,792
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,937 2,659
بازه هفته 2,590 2,420
بازه سال - -
P/E 1624944
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.376 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,500 2,820 2,820 21,746 3
2 11,780 2,800 2,830 9,000 1
1 21,000 2,771 2,833 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65