قیمت پایانی تغییر درصد
4,053 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,053 0.00 0.00
اولین قیمت 3,880
قیمت دیروز 4,053
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,381 3,059
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2358846
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.159 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 4,090 4,090 15,000 1
1 584 4,082 4,135 50 1
2 103,150 4,070 4,137 330,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65