قیمت پایانی تغییر درصد
2,341 72.00 3.17

داده ها

آخرین معامله 2,365 96.00 4.23
قیمت پایانی 2,341 72.00 3.17
اولین قیمت 2,311
قیمت دیروز 2,269
بازه روز 2,382 2,297
قیمت مجاز 2,382 2,156
بازه هفته 2,626 2,200
بازه سال - -
P/E 11705
تعداد سهام 2.646 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.058 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 920
حجم معاملات 7.074 میلیون
ارزش معاملات 16.563 میلیارد
ارزش بازار 6.194 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.074 میلیون 4.483 میلیون
حقوقی 0 2.591 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 319 202
حقیقی 319 200
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 6.065 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,960 2,364 2,381 3,673 1
4 92,113 2,363 2,382 129,848 8
1 15,836 2,361 2,412 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65