قیمت پایانی تغییر درصد
2,546 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,546 0.00 0.00
اولین قیمت 2,600
قیمت دیروز 2,546
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,673 2,419
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12730
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 529,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.368 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 2,560 3,121 29,700 1
1 10,000 2,401 3,124 139,060 3
1 20,000 2,371 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/26)

65