قیمت پایانی تغییر درصد
2,802 20.00 0.71

داده ها

آخرین معامله 2,746 76.00 2.69
قیمت پایانی 2,802 20.00 0.71
اولین قیمت 2,839
قیمت دیروز 2,822
بازه روز 2,938 2,686
قیمت مجاز 2,963 2,681
بازه هفته 2,490 2,298
بازه سال - -
P/E 14010
تعداد سهام 2.646 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.058 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,049
حجم معاملات 24.756 میلیون
ارزش معاملات 69.366 میلیارد
ارزش بازار 7.413 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24.756 میلیون 24.756 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1,128 863
حقیقی 1,128 863
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 2,770 2,770 150,450 3
1 1,500 2,748 2,779 95,755 1
2 4,033 2,747 2,780 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65