قیمت پایانی تغییر درصد
2,998 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,937 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,998 0.00 0.00
اولین قیمت 3,090
قیمت دیروز 2,998
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,838 3,474
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14990
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 529,139

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.966 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,935 2,948 50 1
2 14,233 2,933 2,959 50 1
3 160,848 2,932 2,960 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65