قیمت پایانی تغییر درصد
3,371 64.00 1.94

داده ها

آخرین معامله 3,430 123.00 3.72
قیمت پایانی 3,371 64.00 1.94
اولین قیمت 3,201
قیمت دیروز 3,307
بازه روز 3,450 3,201
قیمت مجاز 3,472 3,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16855
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 529,139

معاملات

تعداد معاملات 952
حجم معاملات 6.909 میلیون
ارزش معاملات 23.293 میلیارد
ارزش بازار 4.459 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.911 میلیون 6.891 میلیون
حقوقی 0 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 338 266
حقیقی 338 265
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 67.42 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,540 3,423 3,430 34,316 2
3 9,299 3,422 3,431 6,834 1
3 10,012 3,421 3,435 2,905 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65