قیمت پایانی تغییر درصد
2,603 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,603 0.00 0.00
اولین قیمت 2,675
قیمت دیروز 2,603
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,733 2,473
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13015
تعداد سهام 1.323 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.443 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,521 2,600 980 1
1 3,903 2,509 2,616 19,000 1
3 15,400 2,507 2,650 5,250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/23)

65