قیمت پایانی تغییر درصد
4,923 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,923 0.00 0.00
اولین قیمت 4,910
قیمت دیروز 4,923
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,169 4,677
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1019061
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.2 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 31,025 4,950 4,999 600 2
1 474 4,904 5,000 300 1
1 15,000 4,902 5,016 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65