قیمت پایانی تغییر درصد
5,414 94.00 1.71

داده ها

آخرین معامله 5,400 108.00 1.96
قیمت پایانی 5,414 94.00 1.71
اولین قیمت 5,480
قیمت دیروز 5,508
بازه روز 5,480 5,233
قیمت مجاز 5,783 5,233
بازه هفته 5,386 5,088
بازه سال - -
P/E 1120698
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 560,000

معاملات

تعداد معاملات 747
حجم معاملات 4.871 میلیون
ارزش معاملات 26.371 میلیارد
ارزش بازار 7.58 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.868 میلیون 4.411 میلیون
حقوقی 3,000 460,535
تعداد خرید فروش
مجموع 224 266
حقیقی 223 263
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.477 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,370 5,400 5,450 14,853 1
1 247 5,389 5,470 9,572 1
1 2,000 5,383 5,473 11,437 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65