قیمت پایانی تغییر درصد
4,464 8.00 0.18

داده ها

آخرین معامله 4,550 78.00 1.74
قیمت پایانی 4,464 8.00 0.18
اولین قیمت 4,472
قیمت دیروز 4,472
بازه روز 4,688 4,404
قیمت مجاز 4,695 4,249
بازه هفته 4,940 4,360
بازه سال - -
P/E 924048
تعداد سهام 1.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 560,000

معاملات

تعداد معاملات 292
حجم معاملات 837,831
ارزش معاملات 3.74 میلیارد
ارزش بازار 6.25 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 551,069 829,388
حقوقی 286,762 8,443
تعداد خرید فروش
مجموع 98 99
حقیقی 95 98
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.242 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,425 4,474 4,550 945 1
1 685 4,473 4,600 2,000 1
1 685 4,472 4,611 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65