داده ها

آخرین معامله 4,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,282 0.00 0.00
اولین قیمت 4,309
قیمت دیروز 4,282
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,980 3,602
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 138,427

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.227 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,156 4,168 4,797 2
1 250 4,142 4,170 1,087 1
1 250 4,139 4,198 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65