قیمت پایانی تغییر درصد
15,807 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,130 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,807 0.00 0.00
اولین قیمت 16,201
قیمت دیروز 15,807
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,985 15,369
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 114,588

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.528 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 15,902 16,130 6,000 2
1 980 15,830 16,140 500 1
1 300 15,826 16,148 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65