قیمت پایانی تغییر درصد
18,138 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,318 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,138 0.00 0.00
اولین قیمت 16,708
قیمت دیروز 18,138
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,318 16,574
بازه هفته 17,451 15,773
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 114,588

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.196 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
41 265,355 18,318 18,500 15,000 1
1 5,000 18,200 18,999 2,000 1
2 950 18,085 19,000 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65