داده ها

آخرین معامله 4,618 198.00 4.11
قیمت پایانی 4,681 135.00 2.80
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 4,816
بازه روز 5,000 4,576
قیمت مجاز 5,056 4,576
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 127,065

معاملات

تعداد معاملات 872
حجم معاملات 4.311 میلیون
ارزش معاملات 20.183 میلیارد
ارزش بازار 1.341 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.311 میلیون 4.311 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 354 175
حقیقی 354 175
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 431 4,614 4,647 500 1
1 10,000 4,608 4,650 12,894 2
1 300 4,606 4,651 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65