قیمت پایانی تغییر درصد
6,356 287.00 4.73

داده ها

آخرین معامله 6,372 303.00 4.99
قیمت پایانی 6,356 287.00 4.73
اولین قیمت 6,100
قیمت دیروز 6,069
بازه روز 6,372 6,100
قیمت مجاز 3,980 3,602
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 138,427

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 575,932
ارزش معاملات 3.661 میلیارد
ارزش بازار 1.821 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 575,932 570,225
حقوقی 0 5,707
تعداد خرید فروش
مجموع 26 75
حقیقی 26 74
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 36.274 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
49 1.421 میلیون 6,372 6,374 469 1
1 2,000 6,335 0 0 0
1 50,000 6,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65