داده ها

آخرین معامله 3,910 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,913 0.00 0.00
اولین قیمت 4,090
قیمت دیروز 3,913
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,320 3,910
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 286.469 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 122,369

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.121 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,910 542,575 27
0 0 0 3,988 1,273 1
0 0 0 4,000 16,057 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65