قیمت پایانی تغییر درصد
1.001 میلیون 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1.004 میلیون 0.00 0.00
قیمت پایانی 1.001 میلیون 0.00 0.00
اولین قیمت 1 میلیون
قیمت دیروز 1.001 میلیون
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1.05 میلیون 950,323
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.629 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.63 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 974 1 میلیون 1.012 میلیون 1,682 1
1 5,000 1,000,000 1.015 میلیون 11 1
0 0 0 1.03 میلیون 13 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/19)

65