قیمت پایانی تغییر درصد
1 میلیون 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,000,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 1 میلیون 0.00 0.00
اولین قیمت 1.005 میلیون
قیمت دیروز 1 میلیون
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1.05 میلیون 950,062
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.629 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.629 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,945 996,000 1.005 میلیون 20 1
1 5,000 995,000 1.01 میلیون 45 1
1 500 991,001 1.021 میلیون 210 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65