داده ها

آخرین معامله 68,500 178.00 0.26
قیمت پایانی 68,967 645.00 0.94
اولین قیمت 68,322
قیمت دیروز 68,322
بازه روز 71,000 68,001
قیمت مجاز 71,738 64,906
بازه هفته 75,218 67,886
بازه سال - -
P/E 22000473
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 154
حجم معاملات 55,047
ارزش معاملات 3.825 میلیارد
ارزش بازار 17.06 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 55,047 44,965
حقوقی 0 10,082
تعداد خرید فروش
مجموع 50 61
حقیقی 50 60
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 695.325 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 68,080 69,885 100 1
1 200 68,051 69,886 960 1
1 200 68,050 70,443 2,104 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65