داده ها

آخرین معامله 15,750 750.00 5.00
قیمت پایانی 15,000 0.00 0.00
اولین قیمت 15,750
قیمت دیروز 15,000
بازه روز 15,750 15,750
قیمت مجاز 15,750 14,250
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4785000
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 9
ارزش معاملات 141,750
ارزش بازار 3.71 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8,262 8,262
حقوقی 1,000,000 1,000,000
تعداد خرید فروش
مجموع 4 4
حقیقی 3 3
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 141 15,750 0 0 0
1 1,000 14,000 0 0 0
1 74 13,684 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65