قیمت پایانی تغییر درصد
16,490 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,314 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,490 0.00 0.00
اولین قیمت 17,314
قیمت دیروز 16,490
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,292 14,742
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5260310
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.079 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 8,577 17,314 0 0 0
1 1,000 17,310 0 0 0
1 4,601 17,304 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65