قیمت پایانی تغییر درصد
55,343 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 55,343 0.00 0.00
قیمت پایانی 55,343 0.00 0.00
اولین قیمت 55,343
قیمت دیروز 55,343
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 55,343 50,073
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17654417
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.69 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
42 45,815 55,343 0 0 0
1 1,000 54,000 0 0 0
2 100 53,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65