قیمت پایانی تغییر درصد
14,456 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,456 0.00 0.00
اولین قیمت 14,450
قیمت دیروز 14,456
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,292 14,742
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4611464
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.576 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,450 1,150 1
0 0 0 14,524 12,571 1
0 0 0 15,178 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65