قیمت پایانی تغییر درصد
15,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,555 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,000 0.00 0.00
اولین قیمت 15,555
قیمت دیروز 15,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,292 14,742
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4785000
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.71 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 2,858 15,000 15,555 213 1
1 100 14,541 15,629 1,281 1
1 100 14,280 15,750 10,324 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65