داده ها

آخرین معامله 14,969 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,676 0.00 0.00
اولین قیمت 14,965
قیمت دیروز 15,676
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,459 14,893
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5000644
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.878 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 15,425 2,000 1
0 0 0 15,427 1,192 1
0 0 0 15,434 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65