داده ها

آخرین معامله 60,005 0.00 0.00
قیمت پایانی 61,582 0.00 0.00
اولین قیمت 60,000
قیمت دیروز 61,582
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 65,911 59,635
بازه هفته 66,690 59,951
بازه سال - -
P/E 19644658
تعداد سهام 247.36 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,944

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 164 59,955 62,200 726 1
1 3,095 59,950 62,439 1,800 1
1 166 59,940 62,500 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65