قیمت پایانی تغییر درصد
6,724 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,724 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,724 0.00 0.00
اولین قیمت 6,724
قیمت دیروز 6,724
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,015 3,633
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5567472
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.412 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
30 282,353 6,724 0 0 0
1 300 6,400 0 0 0
1 3,000 6,231 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65