قیمت پایانی تغییر درصد
17,604 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,604 0.00 0.00
اولین قیمت 16,951
قیمت دیروز 17,604
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,117 16,393
بازه هفته 18,115 15,701
بازه سال - -
P/E 14576112
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.161 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 184 17,840 17,950 14,319 1
1 61 17,805 17,972 6,966 1
1 32 17,801 17,975 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65