قیمت پایانی تغییر درصد
8,677 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,651 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,677 0.00 0.00
اولین قیمت 8,501
قیمت دیروز 8,677
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,110 8,244
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7184556
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 607.39 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 8,600 8,650 1,773 1
1 333 8,558 8,770 1,500 1
1 2,340 8,556 8,795 5,850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65