قیمت پایانی تغییر درصد
8,227 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,227 0.00 0.00
اولین قیمت 8,000
قیمت دیروز 8,227
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,537 7,725
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6811956
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,300 8,300 8,350 28,749 1
1 250 8,213 8,365 603 1
1 200 8,210 8,368 1,426 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65