قیمت پایانی تغییر درصد
4,000 156.00 3.75

داده ها

آخرین معامله 4,060 96.00 2.31
قیمت پایانی 4,000 156.00 3.75
اولین قیمت 4,141
قیمت دیروز 4,156
بازه روز 4,141 3,950
قیمت مجاز 4,363 3,949
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3312000
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 110
حجم معاملات 285,024
ارزش معاملات 1.14 میلیارد
ارزش بازار 840 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 285,024 285,024
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 59 29
حقیقی 59 29
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 4,030 4,076 2,295 1
2 2,000 4,000 4,077 3,326 1
4 13,484 3,957 4,150 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65