قیمت پایانی تغییر درصد
20,588 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,597 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,588 0.00 0.00
اولین قیمت 20,597
قیمت دیروز 20,588
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,597 18,637
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17046864
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.323 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
40 279,944 20,597 0 0 0
1 100 20,112 0 0 0
1 300 20,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65