قیمت پایانی تغییر درصد
9,052 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,052 0.00 0.00
اولین قیمت 9,130
قیمت دیروز 9,052
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,015 3,633
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7495056
تعداد سهام 210 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.901 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,500 8,910 9,240 4,250 2
1 9,000 8,856 9,249 4,451 1
2 5,225 8,850 9,250 1,161 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65