قیمت پایانی تغییر درصد
9,659 305.00 3.26

داده ها

آخرین معامله 9,730 376.00 4.02
قیمت پایانی 9,659 305.00 3.26
اولین قیمت 9,542
قیمت دیروز 9,354
بازه روز 9,998 9,030
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5138588
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 110
حجم معاملات 358,016
ارزش معاملات 3.458 میلیارد
ارزش بازار 1.932 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 358,016 358,016
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 53
حقیقی 50 53
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65