داده ها

آخرین معامله 11,200 44.00 0.39
قیمت پایانی 10,977 267.00 2.37
اولین قیمت 11,101
قیمت دیروز 11,244
بازه روز 11,200 10,800
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5839764
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 64,829
ارزش معاملات 711.649 میلیون
ارزش بازار 2.195 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 61,329 64,829
حقوقی 3,500 0
تعداد خرید فروش
مجموع 10 9
حقیقی 9 9
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 38.42 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65