قیمت پایانی تغییر درصد
2,896 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,890 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,896 0.00 0.00
اولین قیمت 2,900
قیمت دیروز 2,896
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,900 2,788
بازه هفته 2,900 2,589
بازه سال - -
P/E 1540672
تعداد سهام 3.981 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.529 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,271 2,900 0 0 0
1 1,000 2,858 0 0 0
1 1,000 2,856 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65