قیمت پایانی تغییر درصد
3,268 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,262 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,268 0.00 0.00
اولین قیمت 3,280
قیمت دیروز 3,268
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,889 3,519
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 924844
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.902 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,400 3,260 3,290 10,888 2
1 307 3,259 3,297 3,000 1
2 28,000 3,256 3,300 1,485 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65