قیمت پایانی تغییر درصد
4,750 282.00 6.31

داده ها

آخرین معامله 4,750 282.00 6.31
قیمت پایانی 4,750 282.00 6.31
اولین قیمت 4,750
قیمت دیروز 4,468
بازه روز 4,750 4,750
قیمت مجاز 4,691 4,245
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1344250
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 17,189
ارزش معاملات 81.648 میلیون
ارزش بازار 7.125 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 21,800 4,245 4,679 21,861 1
0 0 0 4,680 20,000 1
0 0 0 4,691 15,953 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65