قیمت پایانی تغییر درصد
4,950 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,950 0.00 0.00
اولین قیمت 4,980
قیمت دیروز 4,950
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,152 4,662
بازه هفته 5,160 4,802
بازه سال - -
P/E 1400850
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.425 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,270 4,874 4,900 40,599 1
1 5,000 4,871 4,950 3,600 3
2 8,575 4,870 4,960 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65