قیمت پایانی تغییر درصد
4,013 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,026 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,013 0.00 0.00
اولین قیمت 3,991
قیمت دیروز 4,013
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,401 3,983
بازه هفته 3,826 3,826
بازه سال - -
P/E 1135679
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.02 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 100,000 4,021 4,032 15,000 1
2 100,000 4,020 4,033 15,000 1
1 10 4,001 4,038 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65