قیمت پایانی تغییر درصد
3,439 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,449 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,439 0.00 0.00
اولین قیمت 3,553
قیمت دیروز 3,439
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,889 3,519
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 973237
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.159 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,395 3,469 9,180 1
2 29,500 3,390 3,480 400 1
1 550 3,389 3,497 249 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65