قیمت پایانی تغییر درصد
4,145 73.00 1.79

داده ها

آخرین معامله 4,175 103.00 2.53
قیمت پایانی 4,145 73.00 1.79
اولین قیمت 4,060
قیمت دیروز 4,072
بازه روز 4,243 4,020
قیمت مجاز 3,889 3,519
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1173035
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 415
حجم معاملات 1.613 میلیون
ارزش معاملات 6.688 میلیارد
ارزش بازار 6.218 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.613 میلیون 1.613 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 114 155
حقیقی 114 155
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,650 4,175 4,179 1,300 1
1 5,340 4,170 4,180 500 1
1 35,937 4,165 4,195 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65