قیمت پایانی تغییر درصد
2,700 1,180.00 77.63

داده ها

آخرین معامله 2,700 1,180.00 77.63
قیمت پایانی 2,700 1,180.00 77.63
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 1,520
بازه روز 2,700 2,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,121 2,121
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 51.891 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 1,000
ارزش معاملات 2.7 میلیون
ارزش بازار 140.107 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65