قیمت پایانی تغییر درصد
1,700 100.00 6.25

داده ها

آخرین معامله 1,700 100.00 6.25
قیمت پایانی 1,700 100.00 6.25
اولین قیمت 1,700
قیمت دیروز 1,600
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 3,000 2,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 51.891 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 10
ارزش معاملات 17,000
ارزش بازار 88.215 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65