قیمت پایانی تغییر درصد
14,258 2.00 0.01

داده ها

آخرین معامله 14,001 259.00 1.82
قیمت پایانی 14,258 2.00 0.01
اولین قیمت 14,650
قیمت دیروز 14,260
بازه روز 14,650 14,000
قیمت مجاز 14,973 13,547
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5446556
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 114
حجم معاملات 449,759
ارزش معاملات 6.413 میلیارد
ارزش بازار 12.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 157,964 314,134
حقوقی 291,795 135,625
تعداد خرید فروش
مجموع 51 39
حقیقی 49 32
حقوقی 2 7
تغییر حقوقی به حقیقی 2.227 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 200 14,000 14,148 1,935 1
1 300 13,942 14,150 6,000 1
1 6,050 13,941 14,200 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65