قیمت پایانی تغییر درصد
10,716 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,716 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,716 0.00 0.00
اولین قیمت 10,300
قیمت دیروز 10,716
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,008 10,866
بازه هفته 10,801 10,207
بازه سال - -
P/E 4093512
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.194 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 10,311 10,800 8,050 1
1 5,754 10,300 10,801 7,955 1
1 8,550 10,299 10,802 7,860 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/26)

65