قیمت پایانی تغییر درصد
11,446 14.00 0.12

داده ها

آخرین معامله 10,889 571.00 4.98
قیمت پایانی 11,446 14.00 0.12
اولین قیمت 10,889
قیمت دیروز 11,460
بازه روز 10,892 10,889
قیمت مجاز 12,033 10,887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4372372
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 5
حجم معاملات 8,176
ارزش معاملات 89.032 میلیون
ارزش بازار 9.821 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3,320 8,176
حقوقی 4,856 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 2
حقیقی 3 2
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 55.582 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 10,890 11,459 17,712 3
2 3,398 10,889 11,460 7,955 1
1 8,550 10,888 11,461 7,860 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65