داده ها

آخرین معامله 8,870 422.00 5.00
قیمت پایانی 8,461 13.00 0.15
اولین قیمت 8,870
قیمت دیروز 8,448
بازه روز 8,870 8,870
قیمت مجاز 8,870 8,026
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3232102
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 10,220
ارزش معاملات 90.651 میلیون
ارزش بازار 7.26 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10,220 10,220
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 6
حقیقی 1 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
13 199,846 8,870 0 0 0
1 200 8,865 0 0 0
1 120 8,670 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65