قیمت پایانی تغییر درصد
14,612 648.00 4.64

داده ها

آخرین معامله 14,662 698.00 5.00
قیمت پایانی 14,612 648.00 4.64
اولین قیمت 13,422
قیمت دیروز 13,964
بازه روز 14,662 13,422
قیمت مجاز 14,662 13,266
بازه هفته 14,283 13,200
بازه سال - -
P/E 5581784
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 462
حجم معاملات 3.54 میلیون
ارزش معاملات 51.732 میلیارد
ارزش بازار 12.537 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.54 میلیون 561,527
حقوقی 200 2.979 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 129 109
حقیقی 128 101
حقوقی 1 8
تغییر حقوقی به حقیقی 43.525 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
111 2.528 میلیون 14,662 15,250 489 1
1 500 14,660 15,430 192 1
1 500 14,515 15,465 165 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65