داده ها

آخرین معامله 10,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,910 0.00 0.00
اولین قیمت 10,999
قیمت دیروز 10,910
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,008 10,866
بازه هفته 11,000 11,000
بازه سال - -
P/E 4167620
تعداد سهام 858 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 343,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.361 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,169 10,750 10,999 2,203 2
1 16,050 10,749 11,000 8,455 2
1 17,005 10,748 11,001 1,644 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65