قیمت پایانی تغییر درصد
4,094 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,011 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,094 0.00 0.00
اولین قیمت 4,188
قیمت دیروز 4,094
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 700074
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 201,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.059 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,890 4,010 4,060 2,220 1
1 1,500 3,972 4,074 15,000 1
1 2,000 3,961 4,076 65,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65