قیمت پایانی تغییر درصد
9,508 435.00 4.79

داده ها

آخرین معامله 9,523 450.00 4.96
قیمت پایانی 9,508 435.00 4.79
اولین قیمت 9,526
قیمت دیروز 9,073
بازه روز 9,526 9,301
قیمت مجاز 9,526 8,620
بازه هفته 9,238 8,010
بازه سال - -
P/E 1625868
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 201,160

معاملات

تعداد معاملات 580
حجم معاملات 6.222 میلیون
ارزش معاملات 59.157 میلیارد
ارزش بازار 4.782 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.222 میلیون 1.951 میلیون
حقوقی 4 میلیون 4.271 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 197 114
حقیقی 196 113
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.576 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,354 9,421 9,505 2,000 1
1 528 9,420 9,523 5,420 2
1 5,000 9,415 9,525 15,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65