قیمت پایانی تغییر درصد
5,091 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,143 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,091 0.00 0.00
اولین قیمت 4,806
قیمت دیروز 5,091
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,280 4,778
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 870561
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 201,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.56 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,111 5,143 4,200 1
2 4,277 5,110 5,149 3,000 2
1 19,393 5,051 5,150 15,588 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65