قیمت پایانی تغییر درصد
8,589 334.00 4.05

داده ها

آخرین معامله 8,500 245.00 2.97
قیمت پایانی 8,589 334.00 4.05
اولین قیمت 8,645
قیمت دیروز 8,255
بازه روز 8,667 8,412
قیمت مجاز 8,667 7,843
بازه هفته 8,185 7,796
بازه سال - -
P/E 1468719
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 201,160

معاملات

تعداد معاملات 636
حجم معاملات 5.203 میلیون
ارزش معاملات 44.692 میلیارد
ارزش بازار 4.319 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.153 میلیون 2.859 میلیون
حقوقی 50,000 2.344 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 207 161
حقیقی 206 126
حقوقی 1 35
تغییر حقوقی به حقیقی 19.702 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 8,494 8,494 2,548 1
1 300 8,493 8,500 3,000 1
1 500 8,487 8,520 23,446 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65