قیمت پایانی تغییر درصد
2,589 79.00 3.15

داده ها

آخرین معامله 2,624 114.00 4.54
قیمت پایانی 2,589 79.00 3.15
اولین قیمت 2,540
قیمت دیروز 2,510
بازه روز 2,631 2,540
قیمت مجاز 3,039 2,751
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 442719
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 201,160

معاملات

تعداد معاملات 425
حجم معاملات 2.481 میلیون
ارزش معاملات 6.423 میلیارد
ارزش بازار 1.302 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.481 میلیون 2.124 میلیون
حقوقی 0 356,241
تعداد خرید فروش
مجموع 128 167
حقیقی 128 166
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 922.308 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,485 2,600 2,626 15,000 1
1 25,777 2,594 2,627 17,105 2
1 3,222 2,593 2,629 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65