قیمت پایانی تغییر درصد
2,643 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,643 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,643 0.00 0.00
اولین قیمت 2,639
قیمت دیروز 2,643
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,643 2,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 451953
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,385

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
108 3.081 میلیون 2,643 2,649 4,400 1
2 11,500 2,640 0 0 0
1 1,000 2,602 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65