قیمت پایانی تغییر درصد
2,450 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,451 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,450 0.00 0.00
اولین قیمت 2,420
قیمت دیروز 2,450
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,451 2,219
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 418950
تعداد سهام 502.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 214,133

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 956,581 2,451 2,510 20,000 1
1 12,188 2,450 2,515 3,000 1
1 4,480 2,430 2,740 36,177 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65