قیمت پایانی تغییر درصد
19,813 943.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 19,813 943.00 5.00
قیمت پایانی 19,813 943.00 5.00
اولین قیمت 19,813
قیمت دیروز 18,870
بازه روز 19,813 19,813
قیمت مجاز 19,813 17,927
بازه هفته 19,812 19,812
بازه سال - -
P/E 5745770
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,200

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 952
ارزش معاملات 18.862 میلیون
ارزش بازار 4.616 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 952 952
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 2
حقیقی 1 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 509,344 19,813 30,000 43,501 2
2 50,300 19,812 35,000 700 1
1 2,200 19,000 35,500 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65