داده ها

آخرین معامله 5,890 309.00 4.98
قیمت پایانی 5,890 309.00 4.98
اولین قیمت 5,890
قیمت دیروز 6,199
بازه روز 5,890 5,890
قیمت مجاز 6,508 5,890
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1708100
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,200

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 1,700
ارزش معاملات 10.013 میلیون
ارزش بازار 1.372 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,700 1,700
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 1
حقیقی 2 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,500 4,700 5,890 60,012 14
1 500 4,444 5,908 19,803 2
1 900 4,100 6,130 14,215 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65