قیمت پایانی تغییر درصد
31,514 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,052 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,514 0.00 0.00
اولین قیمت 33,052
قیمت دیروز 31,514
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,089 29,939
بازه هفته 31,788 30,166
بازه سال - -
P/E 9139060
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.343 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
37 359,055 33,052 0 0 0
3 436 31,857 0 0 0
1 350 31,788 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65