قیمت پایانی تغییر درصد
16,813 800.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 16,813 800.00 5.00
قیمت پایانی 16,813 800.00 5.00
اولین قیمت 16,813
قیمت دیروز 16,013
بازه روز 16,813 16,813
قیمت مجاز 16,813 15,213
بازه هفته 16,706 16,706
بازه سال - -
P/E 4875770
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,200

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 500
ارزش معاملات 8.407 میلیون
ارزش بازار 3.917 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 500 500
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 2
حقیقی 1 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
38 819,839 16,813 0 0 0
1 60 16,719 0 0 0
1 67 15,118 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65