قیمت پایانی تغییر درصد
7,577 5.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 7,400 182.00 2.40
قیمت پایانی 7,577 5.00 0.07
اولین قیمت 7,961
قیمت دیروز 7,582
بازه روز 7,961 7,207
قیمت مجاز 5,793 5,243
بازه هفته 7,499 7,479
بازه سال - -
P/E 2197330
تعداد سهام 233 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 93,528

معاملات

تعداد معاملات 11
حجم معاملات 10,647
ارزش معاملات 80.26 میلیون
ارزش بازار 1.765 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10,647 10,647
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 6
حقیقی 3 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,400 0 0 0
1 1,000 7,206 0 0 0
1 10,000 7,100 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65