قیمت پایانی تغییر درصد
2,539 66.00 2.67

داده ها

آخرین معامله 2,592 119.00 4.81
قیمت پایانی 2,539 66.00 2.67
اولین قیمت 2,445
قیمت دیروز 2,473
بازه روز 2,592 2,434
قیمت مجاز 2,562 2,318
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1609726
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 478
حجم معاملات 2.565 میلیون
ارزش معاملات 6.513 میلیارد
ارزش بازار 9.251 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.565 میلیون 2.465 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 138 166
حقیقی 138 165
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 253.9 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,471 2,590 2,592 18,000 1
1 19,290 2,588 2,593 1,000 1
1 5,000 2,587 2,594 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65