قیمت پایانی تغییر درصد
3,828 99.00 2.52

داده ها

آخرین معامله 3,880 47.00 1.20
قیمت پایانی 3,828 99.00 2.52
اولین قیمت 3,731
قیمت دیروز 3,927
بازه روز 3,998 3,731
قیمت مجاز 4,123 3,731
بازه هفته 4,222 3,735
بازه سال - -
P/E 2426952
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 535
حجم معاملات 3.804 میلیون
ارزش معاملات 14.559 میلیارد
ارزش بازار 13.947 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.874 میلیون 3.109 میلیون
حقوقی 930,062 694,365
تعداد خرید فروش
مجموع 263 181
حقیقی 259 175
حقوقی 4 6
تغییر حقوقی به حقیقی 902.248 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,634 3,870 3,875 10,000 1
1 44,800 3,865 3,880 31,371 2
1 514 3,863 3,883 31,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65