قیمت پایانی تغییر درصد
2,524 27.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 2,497 54.00 2.12
قیمت پایانی 2,524 27.00 1.06
اولین قیمت 2,593
قیمت دیروز 2,551
بازه روز 2,593 2,484
قیمت مجاز 2,562 2,318
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1600216
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 240
حجم معاملات 1.553 میلیون
ارزش معاملات 3.921 میلیارد
ارزش بازار 9.196 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.46 میلیون 1.085 میلیون
حقوقی 93,230 468,320
تعداد خرید فروش
مجموع 94 62
حقیقی 93 61
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 946.727 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,010 2,498 2,525 672 1
2 10,542 2,496 2,539 3,500 1
2 8,369 2,495 2,549 3,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65