قیمت پایانی تغییر درصد
2,549 71.00 2.71

داده ها

آخرین معامله 2,550 70.00 2.67
قیمت پایانی 2,549 71.00 2.71
اولین قیمت 2,573
قیمت دیروز 2,620
بازه روز 2,605 2,521
قیمت مجاز 2,751 2,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1616066
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 348
حجم معاملات 2.29 میلیون
ارزش معاملات 5.838 میلیارد
ارزش بازار 9.287 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 966,158 1.808 میلیون
حقوقی 1.324 میلیون 481,993
تعداد خرید فروش
مجموع 122 109
حقیقی 117 108
حقوقی 5 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.147 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,529 2,550 24,507 1
2 6,681 2,528 2,555 3,689 1
3 3,800 2,526 2,560 3,882 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65