قیمت پایانی تغییر درصد
2,761 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,760 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,761 0.00 0.00
اولین قیمت 2,779
قیمت دیروز 2,761
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,850 2,580
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1750474
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.059 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 39,000 2,752 2,780 10,000 1
1 4,000 2,751 2,797 3,000 1
2 22,024 2,750 2,799 9,700 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65