قیمت پایانی تغییر درصد
2,837 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,822 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,837 0.00 0.00
اولین قیمت 2,762
قیمت دیروز 2,837
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,562 2,318
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1798658
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.336 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,589 2,811 2,822 4,783 1
1 6,313 2,810 2,838 27,791 1
1 400 2,801 2,839 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65