قیمت پایانی تغییر درصد
2,908 122.00 4.38

داده ها

آخرین معامله 2,880 94.00 3.37
قیمت پایانی 2,908 122.00 4.38
اولین قیمت 2,925
قیمت دیروز 2,786
بازه روز 2,925 2,826
قیمت مجاز 2,925 2,647
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1843672
تعداد سهام 3.643 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.457 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 843
حجم معاملات 8.933 میلیون
ارزش معاملات 25.975 میلیارد
ارزش بازار 10.595 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.898 میلیون 3.973 میلیون
حقوقی 35,764 4.96 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 397 163
حقیقی 396 154
حقوقی 1 9
تغییر حقوقی به حقیقی 14.321 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 182 2,878 2,900 158,298 6
3 1,860 2,877 2,902 30,000 1
1 5,000 2,866 2,907 32,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65