قیمت پایانی تغییر درصد
1,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,000 0.00 0.00
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 1,000
بازه روز 1,000 1,000
قیمت مجاز 617 559
بازه هفته 1,000 1,000
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,542
حجم معاملات 13.92 میلیون
ارزش معاملات 13.92 میلیارد
ارزش بازار 6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 13.92 میلیون
حقوقی 13.92 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 2,542
حقیقی 0 2,542
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 13.92 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11.08 میلیون 1,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65