قیمت پایانی تغییر درصد
51,894 2,270.00 4.57

داده ها

آخرین معامله 52,105 2,481.00 5.00
قیمت پایانی 51,894 2,270.00 4.57
اولین قیمت 52,088
قیمت دیروز 49,624
بازه روز 52,105 50,700
قیمت مجاز 52,105 47,143
بازه هفته 51,999 47,335
بازه سال - -
P/E 40633002
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 464
حجم معاملات 273,253
ارزش معاملات 14.18 میلیارد
ارزش بازار 6.227 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 273,253 272,956
حقوقی 0 297
تعداد خرید فروش
مجموع 165 190
حقیقی 165 188
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 15.413 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
50 55,175 52,105 53,499 50 1
1 467 52,088 53,999 100 1
2 100 52,001 54,499 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65