قیمت پایانی تغییر درصد
29,932 1,425.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 29,932 1,425.00 5.00
قیمت پایانی 29,932 1,425.00 5.00
اولین قیمت 29,932
قیمت دیروز 28,507
بازه روز 29,932 29,932
قیمت مجاز 29,932 27,082
بازه هفته 27,255 26,008
بازه سال - -
P/E 23436756
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 31
حجم معاملات 100,236
ارزش معاملات 3 میلیارد
ارزش بازار 3.592 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 100,236 100,236
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 8 22
حقیقی 8 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
55 481,271 29,932 0 0 0
1 135 29,600 0 0 0
2 2,870 29,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65