قیمت پایانی تغییر درصد
38,842 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 39,128 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,842 0.00 0.00
اولین قیمت 38,500
قیمت دیروز 38,842
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 34,924 31,598
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30413286
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.661 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 20,016 39,128 43,200 250 1
1 9,059 39,000 43,400 25 1
1 1,000 38,045 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/24)

65