قیمت پایانی تغییر درصد
31,042 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 31,042 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,042 0.00 0.00
اولین قیمت 31,042
قیمت دیروز 31,042
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 34,924 31,598
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24305886
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.725 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
40 91,414 31,042 34,850 700 1
1 4,000 30,000 34,923 15,000 1
1 53 28,086 38,400 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65