قیمت پایانی تغییر درصد
37,311 3.00 0.01

داده ها

آخرین معامله 37,000 314.00 0.84
قیمت پایانی 37,311 3.00 0.01
اولین قیمت 37,398
قیمت دیروز 37,314
بازه روز 37,398 37,000
قیمت مجاز 39,179 35,449
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29214513
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 48,000

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 1,017
ارزش معاملات 37.828 میلیون
ارزش بازار 4.477 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,017 1,017
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 2
حقیقی 5 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 36,112 37,368 100 1
1 100 36,111 37,369 6,443 1
1 110 36,110 37,399 600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65