قیمت پایانی تغییر درصد
2,810 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,804 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,810 0.00 0.00
اولین قیمت 2,850
قیمت دیروز 2,810
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,051 2,761
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 266950
تعداد سهام 4.99 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.996 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.022 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,902 2,802 2,845 13,926 1
5 5,871 2,801 2,848 23,700 1
10 214,668 2,800 2,849 15,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65