قیمت پایانی تغییر درصد
2,732 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,720 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,732 0.00 0.00
اولین قیمت 2,730
قیمت دیروز 2,732
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,705 2,449
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 259540
تعداد سهام 4.99 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.996 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.633 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 2,683 2,720 1,713 1
2 2,395 2,682 2,725 1,000 1
1 12,000 2,678 2,730 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65