قیمت پایانی تغییر درصد
3,918 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,955 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,918 0.00 0.00
اولین قیمت 3,850
قیمت دیروز 3,918
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,705 2,449
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 372210
تعداد سهام 4.99 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.996 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.551 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
62 3.886 میلیون 3,955 3,986 5,731 1
1 88,888 3,954 4,000 1,000 1
1 300 3,896 4,096 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65