قیمت پایانی تغییر درصد
5,619 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,620 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,619 0.00 0.00
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 5,619
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,195 5,605
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 533805
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 30.905 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 780 5,620 5,648 500 1
4 13,619 5,605 5,650 2,000 1
1 262 1,000 5,655 3,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65