قیمت پایانی تغییر درصد
5,154 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,130 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,154 0.00 0.00
اولین قیمت 5,079
قیمت دیروز 5,154
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,332 4,826
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 402012
تعداد سهام 474.522 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 189,809

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.446 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,130 5,140 10,000 1
1 32,181 5,121 5,156 5,680 1
1 1,000 5,101 5,165 3,485 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65