قیمت پایانی تغییر درصد
4,975 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,940 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,975 0.00 0.00
اولین قیمت 4,851
قیمت دیروز 4,975
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,666 8,746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 388050
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,310

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 597 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,000 4,950 5,019 5,900 1
1 2,335 4,940 5,020 5,000 1
2 5,216 4,930 5,025 3,781 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65