قیمت پایانی تغییر درصد
8,352 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,352 0.00 0.00
اولین قیمت 8,200
قیمت دیروز 8,352
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,018 8,160
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 651456
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 58,445

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.002 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,122 8,219 8,500 5,000 1
2 12,415 8,206 8,529 400 1
1 2,000 8,185 8,530 27,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65