قیمت پایانی تغییر درصد
3,700 62.00 1.65

داده ها

آخرین معامله 3,650 112.00 2.98
قیمت پایانی 3,700 62.00 1.65
اولین قیمت 3,934
قیمت دیروز 3,762
بازه روز 3,934 3,600
قیمت مجاز 9,666 8,746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 288600
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,310

معاملات

تعداد معاملات 715
حجم معاملات 3.433 میلیون
ارزش معاملات 12.7 میلیارد
ارزش بازار 444 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.417 میلیون 3.433 میلیون
حقوقی 16,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 246 118
حقیقی 245 118
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 59.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,650 3,621 3,685 9,947 1
3 23,400 3,611 3,700 57,411 3
1 10,000 3,610 3,716 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65