قیمت پایانی تغییر درصد
7,077 234.00 3.42

داده ها

آخرین معامله 7,160 317.00 4.63
قیمت پایانی 7,077 234.00 3.42
اولین قیمت 6,990
قیمت دیروز 6,843
بازه روز 7,185 6,715
قیمت مجاز 7,185 6,501
بازه هفته 7,050 6,336
بازه سال - -
P/E 552006
تعداد سهام 474.522 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 189,809

معاملات

تعداد معاملات 826
حجم معاملات 3.498 میلیون
ارزش معاملات 24.754 میلیارد
ارزش بازار 3.358 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.498 میلیون 3.498 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 215 334
حقیقی 215 334
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,402 7,160 7,185 1,179 2
2 1,000 7,150 7,260 2,500 1
1 5,000 7,101 7,442 18,697 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65