قیمت پایانی تغییر درصد
9,053 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,873 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,053 0.00 0.00
اولین قیمت 9,340
قیمت دیروز 9,053
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,807 8,873
بازه هفته 9,132 9,132
بازه سال - -
P/E 706134
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 57,484

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.086 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,309 8,873 223,625 21
0 0 0 8,888 6,000 1
0 0 0 8,923 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65