قیمت پایانی تغییر درصد
11,528 24.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 11,500 4.00 0.03
قیمت پایانی 11,528 24.00 0.21
اولین قیمت 11,206
قیمت دیروز 11,504
بازه روز 11,640 11,206
قیمت مجاز 12,079 10,929
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 23471008
تعداد سهام 8.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 866,852

معاملات

تعداد معاملات 156
حجم معاملات 405,319
ارزش معاملات 4.684 میلیارد
ارزش بازار 96.835 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 95,319 405,319
حقوقی 310,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 39 54
حقیقی 37 54
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.574 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,338 11,450 11,599 9,879 1
1 100 11,412 11,600 25,500 2
2 105,000 11,410 11,621 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65