قیمت پایانی تغییر درصد
13,930 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,803 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,930 0.00 0.00
اولین قیمت 14,001
قیمت دیروز 13,930
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,048 13,616
بازه هفته 14,709 13,795
بازه سال - -
P/E 28361480
تعداد سهام 8.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 694,203

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 117.012 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 13,801 14,005 200 1
2 2,109 13,800 14,170 2,000 1
1 1,000 13,755 14,172 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65