قیمت پایانی تغییر درصد
11,289 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,221 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,289 0.00 0.00
اولین قیمت 11,320
قیمت دیروز 11,289
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,666 10,556
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22984404
تعداد سهام 8.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 915,164

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 94.828 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 11,192 11,455 500 1
1 580 11,184 11,480 7,439 1
2 1,300 11,180 11,490 20,849 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65