قیمت پایانی تغییر درصد
23,173 560.00 2.48

داده ها

آخرین معامله 23,010 397.00 1.76
قیمت پایانی 23,173 560.00 2.48
اولین قیمت 22,610
قیمت دیروز 22,613
بازه روز 23,733 22,500
قیمت مجاز 12,001 10,859
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9222854
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 156
حجم معاملات 249,206
ارزش معاملات 5.775 میلیارد
ارزش بازار 4.519 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 249,206 249,206
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 44 63
حقیقی 44 63
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,999 23,010 23,250 2,147 2
1 3,800 23,002 23,300 2,123 3
1 960 23,000 23,360 2,232 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65