قیمت پایانی تغییر درصد
14,159 31.00 0.22

داده ها

آخرین معامله 14,188 2.00 0.01
قیمت پایانی 14,159 31.00 0.22
اولین قیمت 14,190
قیمت دیروز 14,190
بازه روز 14,489 14,029
قیمت مجاز 12,001 10,859
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5635282
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 198
حجم معاملات 498,959
ارزش معاملات 7.065 میلیارد
ارزش بازار 2.761 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 498,959 460,879
حقوقی 0 38,080
تعداد خرید فروش
مجموع 75 44
حقیقی 75 43
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 539.175 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,975 14,090 14,188 500 1
1 320 14,081 14,240 7,481 1
1 190 14,077 14,289 920 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65