قیمت پایانی تغییر درصد
12,550 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,366 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,550 0.00 0.00
اولین قیمت 12,705
قیمت دیروز 12,550
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,001 10,859
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4994900
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.447 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 12,276 12,500 1,000 1
1 500 12,230 12,690 6,230 1
1 730 12,224 12,698 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65