قیمت پایانی تغییر درصد
22,911 592.00 2.52

داده ها

آخرین معامله 23,000 503.00 2.14
قیمت پایانی 22,911 592.00 2.52
اولین قیمت 23,864
قیمت دیروز 23,503
بازه روز 23,864 22,350
قیمت مجاز 24,678 22,328
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9118578
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 134
حجم معاملات 424,039
ارزش معاملات 9.715 میلیارد
ارزش بازار 4.468 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 265,706 374,962
حقوقی 158,333 49,077
تعداد خرید فروش
مجموع 67 39
حقیقی 64 37
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.503 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 39,000 23,001 23,265 10,000 1
1 16,320 23,000 23,270 1,750 1
1 750 22,710 23,438 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65