قیمت پایانی تغییر درصد
12,769 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,878 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,769 0.00 0.00
اولین قیمت 12,890
قیمت دیروز 12,769
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,894 11,666
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5082062
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.49 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,000 12,700 12,878 2,701 1
1 500 12,615 12,879 5,801 1
1 959 12,610 12,889 4,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65