قیمت پایانی تغییر درصد
29,676 1,397.00 4.50

داده ها

آخرین معامله 29,561 1,512.00 4.87
قیمت پایانی 29,676 1,397.00 4.50
اولین قیمت 29,520
قیمت دیروز 31,073
بازه روز 31,065 29,520
قیمت مجاز 32,626 29,520
بازه هفته 33,600 30,055
بازه سال - -
P/E 11811048
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 134
حجم معاملات 205,839
ارزش معاملات 6.109 میلیارد
ارزش بازار 5.787 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 205,839 205,839
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 79 36
حقیقی 79 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,109 29,561 29,900 450 1
2 767 29,560 29,949 1,124 1
1 3,016 29,533 30,198 2,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65