قیمت پایانی تغییر درصد
12,021 3.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 12,419 395.00 3.29
قیمت پایانی 12,021 3.00 0.02
اولین قیمت 12,001
قیمت دیروز 12,024
بازه روز 12,419 11,561
قیمت مجاز 12,625 11,423
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4784358
تعداد سهام 195 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,000

معاملات

تعداد معاملات 35
حجم معاملات 31,057
ارزش معاملات 373.196 میلیون
ارزش بازار 2.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31,057 31,057
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 17
حقیقی 12 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,200 12,000 12,410 3,850 3
1 2,000 11,630 12,419 10,719 3
1 1,245 11,628 12,420 24,090 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65