قیمت پایانی تغییر درصد
2,325 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,380 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,325 0.00 0.00
اولین قیمت 2,420
قیمت دیروز 2,325
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,441 2,209
بازه هفته 2,450 2,430
بازه سال - -
P/E 30225
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.627 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,280 2,250 2,400 52,100 2
1 495 2,209 2,410 155,273 5
0 0 0 2,420 3,281 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65