قیمت پایانی تغییر درصد
3,869 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,869 0.00 0.00
اولین قیمت 3,757
قیمت دیروز 3,869
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,268 2,052
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 50297
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.708 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,212 3,607 3,920 15,000 1
1 3,000 3,600 3,930 15,000 1
0 0 0 3,938 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65