قیمت پایانی تغییر درصد
2,111 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,181 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,111 0.00 0.00
اولین قیمت 2,181
قیمت دیروز 2,111
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,181 1,975
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27443
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.477 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
42 824,868 2,181 2,442 30 1
1 500 2,180 0 0 0
2 50,500 2,105 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65