قیمت پایانی تغییر درصد
2,899 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,043 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,899 0.00 0.00
اولین قیمت 3,043
قیمت دیروز 2,899
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,268 2,052
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 37687
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.029 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 514,788 3,043 3,226 383 1
0 0 0 4,999 45,000 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65