قیمت پایانی تغییر درصد
9,071 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,059 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,071 0.00 0.00
اولین قیمت 9,059
قیمت دیروز 9,071
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,011 9,059
بازه هفته 9,417 8,405
بازه سال - -
P/E 117923
تعداد سهام 699.84 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 279,936

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.348 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 8,104 9,200 12,000 4
0 0 0 9,381 120 1
0 0 0 9,400 610 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65