داده ها

آخرین معامله 7,016 637.00 9.99
قیمت پایانی 6,771 392.00 6.15
اولین قیمت 6,609
قیمت دیروز 6,379
بازه روز 7,016 6,609
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 79
حجم معاملات 234,910
ارزش معاملات 1.591 میلیارد
ارزش بازار 473.97 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 234,910
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 39
حقیقی 0 39
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.591 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65