داده ها

آخرین معامله 11,360 602.00 5.03
قیمت پایانی 11,578 384.00 3.21
اولین قیمت 12,265
قیمت دیروز 11,962
بازه روز 12,265 11,001
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 47 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 156
حجم معاملات 153,061
ارزش معاملات 1.772 میلیارد
ارزش بازار 544.166 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 153,061 153,061
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 64 50
حقیقی 64 50
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65