قیمت پایانی تغییر درصد
30,513 293.00 0.97

داده ها

آخرین معامله 29,730 490.00 1.62
قیمت پایانی 30,513 293.00 0.97
اولین قیمت 31,729
قیمت دیروز 30,220
بازه روز 31,729 29,502
قیمت مجاز 31,731 28,709
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 62582163
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 290
حجم معاملات 340,114
ارزش معاملات 10.378 میلیارد
ارزش بازار 22.213 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 259,745 340,114
حقوقی 80,369 0
تعداد خرید فروش
مجموع 130 76
حقیقی 125 76
حقوقی 5 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.452 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 49,131 29,730 29,730 10,807 1
1 50 29,722 30,220 400 1
1 10,000 29,571 30,440 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65