قیمت پایانی تغییر درصد
46,125 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 46,074 0.00 0.00
قیمت پایانی 46,125 0.00 0.00
اولین قیمت 47,245
قیمت دیروز 46,125
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 50,922 46,074
بازه هفته 47,146 41,654
بازه سال - -
P/E 94602375
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 33.579 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 905 41,021 46,074 13,068 7
1 1,200 40,811 46,800 10,711 2
1 100 40,000 46,898 3,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65