قیمت پایانی تغییر درصد
14,242 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,242 0.00 0.00
اولین قیمت 14,620
قیمت دیروز 14,242
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,813 14,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29210342
تعداد سهام 728 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.368 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 13,940 14,235 1,000 1
2 436 13,938 14,240 5,000 1
1 2,625 13,936 14,300 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65