قیمت پایانی تغییر درصد
1,354 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,354 0.00 0.00
اولین قیمت 1,347
قیمت دیروز 1,354
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,413 1,279
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 285694
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.385 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,000 1,355 1,385 2,000 1
1 11,028 1,354 1,387 14,000 1
1 20,000 1,353 1,390 46,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65