قیمت پایانی تغییر درصد
1,386 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,411 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,386 0.00 0.00
اولین قیمت 1,400
قیمت دیروز 1,386
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,472 1,332
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 292446
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.465 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 35,876 1,390 1,411 2,951 1
2 55,000 1,381 1,419 10,810 2
2 110,000 1,380 1,420 3,772 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65