قیمت پایانی تغییر درصد
3,028 110.00 3.77

داده ها

آخرین معامله 2,972 54.00 1.85
قیمت پایانی 3,028 110.00 3.77
اولین قیمت 2,979
قیمت دیروز 2,918
بازه روز 3,059 2,920
قیمت مجاز 3,063 2,773
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 638908
تعداد سهام 3.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 511
حجم معاملات 5.41 میلیون
ارزش معاملات 16.384 میلیارد
ارزش بازار 9.841 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.762 میلیون 5.095 میلیون
حقوقی 1.649 میلیون 315,699
تعداد خرید فروش
مجموع 150 102
حقیقی 147 101
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.036 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,548 2,972 3,048 28,350 1
2 2,000 2,951 3,049 37,500 2
1 1,000 2,950 3,050 11,370 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65