قیمت پایانی تغییر درصد
1,738 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,781 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,738 0.00 0.00
اولین قیمت 1,829
قیمت دیروز 1,738
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,472 1,332
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 366718
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.345 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,136 1,779 1,782 540 1
1 16,000 1,760 1,787 2,000 1
1 33,210 1,758 1,790 15,050 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65