قیمت پایانی تغییر درصد
1,550 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,550 0.00 0.00
اولین قیمت 1,531
قیمت دیروز 1,550
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,472 1,332
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 327050
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.875 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 32,981 1,580 1,582 10,830 1
1 5,000 1,570 1,584 67,238 1
1 30,000 1,550 1,588 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65