قیمت پایانی تغییر درصد
2,426 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,426 0.00 0.00
اولین قیمت 2,400
قیمت دیروز 2,426
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,543 2,301
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 511886
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.065 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,123 2,401 2,401 234,622 10
2 6,151 2,400 2,443 5,000 1
1 3,000 2,398 2,445 8,005 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65