قیمت پایانی تغییر درصد
3,193 35.00 1.11

داده ها

آخرین معامله 3,195 37.00 1.17
قیمت پایانی 3,193 35.00 1.11
اولین قیمت 3,219
قیمت دیروز 3,158
بازه روز 3,220 3,165
قیمت مجاز 3,315 3,001
بازه هفته 3,200 2,906
بازه سال - -
P/E 673723
تعداد سهام 3.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 75
حجم معاملات 576,465
ارزش معاملات 1.841 میلیارد
ارزش بازار 10.377 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 608,465 378,465
حقوقی 0 230,000
تعداد خرید فروش
مجموع 29 36
حقیقی 29 35
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 734.39 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 510 3,190 3,196 3,565 1
2 29,367 3,182 3,197 32,232 1
1 30,000 3,181 3,198 4,880 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65