داده ها

آخرین معامله 6,689 106.00 1.56
قیمت پایانی 6,814 19.00 0.28
اولین قیمت 6,552
قیمت دیروز 6,795
بازه روز 7,100 6,552
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64.831 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 72
حجم معاملات 85,289
ارزش معاملات 581.193 میلیون
ارزش بازار 441.759 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 85,289 85,289
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 25
حقیقی 27 25
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65