داده ها

آخرین معامله 8,996 92.00 1.01
قیمت پایانی 8,890 198.00 2.18
اولین قیمت 9,079
قیمت دیروز 9,088
بازه روز 9,079 8,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 64.831 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 141
حجم معاملات 400,896
ارزش معاملات 3.564 میلیارد
ارزش بازار 576.349 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 401,896 401,896
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 56
حقیقی 50 56
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65