داده ها

آخرین معامله 10,076 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,069 0.00 0.00
اولین قیمت 10,069
قیمت دیروز 10,069
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,130 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.007 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
77 7.685 میلیون 10,069 10,076 4 میلیون 40
3 300,000 10,060 10,086 300,000 3
6 600,000 10,045 10,092 200,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65