داده ها

آخرین معامله 10,066 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,066 0.00 0.00
اولین قیمت 10,066
قیمت دیروز 10,066
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,132 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.007 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 10,043 10,070 100,000 1
2 6,700 10,042 0 0 0
2 105,000 10,040 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65