قیمت پایانی تغییر درصد
10,045 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,058 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,045 0.00 0.00
اولین قیمت 10,045
قیمت دیروز 10,045
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,138 1
بازه هفته 10,030 10,005
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.005 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 10,045 10,074 100,000 1
0 0 0 11,249 200 1
0 0 0 11,250 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65