قیمت پایانی تغییر درصد
3,471 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,471 0.00 0.00
اولین قیمت 3,481
قیمت دیروز 3,471
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,595 2,349
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 284622
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.543 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,000 3,400 3,440 48,400 1
1 31,219 3,380 3,442 2,000 1
1 5,000 3,376 3,445 24,508 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65