قیمت پایانی تغییر درصد
2,343 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,343 0.00 0.00
اولین قیمت 2,311
قیمت دیروز 2,343
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,595 2,349
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 192126
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.391 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,226 2,357 10,000 1
1 1,300 2,100 2,360 17,150 1
1 10,000 2,091 2,363 49,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65