قیمت پایانی تغییر درصد
6,707 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,707 0.00 0.00
اولین قیمت 6,750
قیمت دیروز 6,707
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,394 6,690
بازه هفته 6,995 6,100
بازه سال - -
P/E 549974
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.845 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,518 6,555 6,690 235,205 11
1 926 6,333 6,820 696 1
1 15,000 5,910 6,850 75,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65