قیمت پایانی تغییر درصد
2,072 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,074 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,072 0.00 0.00
اولین قیمت 2,100
قیمت دیروز 2,072
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,148 1,944
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 169904
تعداد سهام 1.021 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,240

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.115 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,382 2,070 2,080 10,000 1
2 34,000 2,040 2,088 6,120 1
3 17,294 2,020 2,090 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65