قیمت پایانی تغییر درصد
54,951 4,314.00 8.52

داده ها

آخرین معامله 54,300 3,663.00 7.23
قیمت پایانی 54,951 4,314.00 8.52
اولین قیمت 55,000
قیمت دیروز 50,637
بازه روز 55,700 53,001
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16430349
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4,545
حجم معاملات 3.78 میلیون
ارزش معاملات 207.712 میلیارد
ارزش بازار 6.899 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.777 میلیون 3.77 میلیون
حقوقی 3,000 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 1,261 1,583
حقیقی 1,260 1,582
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 384.657 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65