قیمت پایانی تغییر درصد
70,877 1,445.00 2.08

داده ها

آخرین معامله 70,000 568.00 0.82
قیمت پایانی 70,877 1,445.00 2.08
اولین قیمت 71,514
قیمت دیروز 69,432
بازه روز 71,514 69,656
قیمت مجاز 63,398 59,706
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21192223
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,004
حجم معاملات 1.112 میلیون
ارزش معاملات 78.814 میلیارد
ارزش بازار 8.898 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.112 میلیون 1.087 میلیون
حقوقی 118 25,000
تعداد خرید فروش
مجموع 835 552
حقیقی 834 550
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.764 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
436 486,008 63,398 0 0 0
1 400 63,397 0 0 0
1 400 63,396 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65