قیمت پایانی تغییر درصد
44,250 1,559.00 3.40

داده ها

آخرین معامله 44,037 1,772.00 3.87
قیمت پایانی 44,250 1,559.00 3.40
اولین قیمت 45,000
قیمت دیروز 45,809
بازه روز 45,000 44,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13230750
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 994
حجم معاملات 305,974
ارزش معاملات 13.539 میلیارد
ارزش بازار 5.555 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 307,199 307,199
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 314 440
حقیقی 314 440
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65