قیمت پایانی تغییر درصد
70,268 1,438.00 2.09

داده ها

آخرین معامله 70,000 1,170.00 1.70
قیمت پایانی 70,268 1,438.00 2.09
اولین قیمت 67,000
قیمت دیروز 68,830
بازه روز 72,271 65,401
قیمت مجاز 63,398 59,706
بازه هفته 66,826 61,552
بازه سال - -
P/E 21010132
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 5,318
حجم معاملات 3.572 میلیون
ارزش معاملات 250.982 میلیارد
ارزش بازار 8.821 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.522 میلیون 3.521 میلیون
حقوقی 50,000 50,300
تعداد خرید فروش
مجموع 1,846 1,231
حقیقی 1,845 1,229
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 21.08 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
436 486,008 63,398 0 0 0
1 400 63,397 0 0 0
1 400 63,396 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65