داده ها

آخرین معامله 28,933 292.00 1.00
قیمت پایانی 26,717 2,508.00 8.58
اولین قیمت 26,303
قیمت دیروز 29,225
بازه روز 28,933 23,673
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7988383
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,437
حجم معاملات 2.732 میلیون
ارزش معاملات 72.978 میلیارد
ارزش بازار 3.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.726 میلیون 2.732 میلیون
حقوقی 6,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 619 369
حقیقی 618 369
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 160.302 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65