داده ها

آخرین معامله 16,122 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,320 0.00 0.00
اولین قیمت 16,660
قیمت دیروز 16,320
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 15,206 14,000
بازه سال - -
P/E 4879680
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.049 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65