داده ها

آخرین معامله 58,518 0.00 0.00
قیمت پایانی 58,518 0.00 0.00
اولین قیمت 58,518
قیمت دیروز 58,518
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17496882
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.346 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/10)

65