قیمت پایانی تغییر درصد
47,382 979.00 2.11

داده ها

آخرین معامله 47,795 1,392.00 3.00
قیمت پایانی 47,382 979.00 2.11
اولین قیمت 45,966
قیمت دیروز 46,403
بازه روز 47,795 45,700
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14167218
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,184
حجم معاملات 994,119
ارزش معاملات 47.104 میلیارد
ارزش بازار 5.948 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 988,477 987,477
حقوقی 0 1,000
تعداد خرید فروش
مجموع 375 403
حقیقی 375 402
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 47.382 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65