قیمت پایانی تغییر درصد
36,415 789.00 2.21

داده ها

آخرین معامله 39,188 3,562.00 10.00
قیمت پایانی 36,415 789.00 2.21
اولین قیمت 35,500
قیمت دیروز 35,626
بازه روز 39,188 32,064
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10888085
تعداد سهام 125.539 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6,826
حجم معاملات 9.654 میلیون
ارزش معاملات 351.565 میلیارد
ارزش بازار 4.572 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.654 میلیون 9.297 میلیون
حقوقی 0 357,237
تعداد خرید فروش
مجموع 2,259 1,390
حقیقی 2,259 1,387
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 13.009 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65