قیمت پایانی تغییر درصد
2,762 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,762 0.00 0.00
اولین قیمت 2,669
قیمت دیروز 2,762
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,707 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1439002
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 203,500

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 441.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,660 2,700 74,591 2
1 15,000 2,652 2,734 13,981 1
6 94,200 2,650 2,735 17,722 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65