قیمت پایانی تغییر درصد
3,052 67.00 2.15

داده ها

آخرین معامله 3,050 69.00 2.21
قیمت پایانی 3,052 67.00 2.15
اولین قیمت 3,050
قیمت دیروز 3,119
بازه روز 3,119 3,001
قیمت مجاز 2,707 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1590092
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 203,500

معاملات

تعداد معاملات 362
حجم معاملات 1.612 میلیون
ارزش معاملات 4.92 میلیارد
ارزش بازار 488.32 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.612 میلیون 1.612 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 109 102
حقیقی 109 102
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,020 3,050 7,889 1
1 3,180 3,017 3,078 3,125 1
1 2,000 3,016 3,079 2,490 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65