قیمت پایانی تغییر درصد
3,844 100.00 2.67

داده ها

آخرین معامله 3,860 116.00 3.10
قیمت پایانی 3,844 100.00 2.67
اولین قیمت 3,800
قیمت دیروز 3,744
بازه روز 3,930 3,710
قیمت مجاز 3,931 3,557
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2002724
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 175,623

معاملات

تعداد معاملات 572
حجم معاملات 3.398 میلیون
ارزش معاملات 13.064 میلیارد
ارزش بازار 615.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.398 میلیون 3.288 میلیون
حقوقی 0 110,211
تعداد خرید فروش
مجموع 215 141
حقیقی 215 140
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 423.651 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 27,700 3,822 3,866 30,000 2
1 50,000 3,820 3,900 2,300 2
1 2,116 3,810 3,901 17,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65