قیمت پایانی تغییر درصد
1,369 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,369 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,369 0.00 0.00
اولین قیمت 1,369
قیمت دیروز 1,369
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,218 1,218
بازه سال - -
P/E 86247
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.054 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65