قیمت پایانی تغییر درصد
1,255 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,272 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,255 0.00 0.00
اولین قیمت 1,277
قیمت دیروز 1,255
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 977 885
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 122990
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.903 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,349 1,271 1,275 20,000 1
1 2,523 1,269 1,277 12,250 1
1 558 1,262 1,278 20,665 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65