قیمت پایانی تغییر درصد
904 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 900 0.00 0.00
قیمت پایانی 904 0.00 0.00
اولین قیمت 900
قیمت دیروز 904
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 977 885
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 88592
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.972 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 28,805 903 919 2,000 1
1 1,300 902 920 3,000 1
2 12,000 900 924 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65