قیمت پایانی تغییر درصد
1,836 35.00 1.94

داده ها

آخرین معامله 1,817 16.00 0.89
قیمت پایانی 1,836 35.00 1.94
اولین قیمت 1,850
قیمت دیروز 1,801
بازه روز 1,850 1,817
قیمت مجاز 1,891 1,711
بازه هفته 1,870 1,770
بازه سال - -
P/E 179928
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 376
حجم معاملات 5.28 میلیون
ارزش معاملات 9.694 میلیارد
ارزش بازار 10.098 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.48 میلیون 3.327 میلیون
حقوقی 0 2.152 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 129 120
حقیقی 129 119
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.952 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 44,450 1,813 1,817 9,844 2
2 12,000 1,812 1,828 62,000 2
6 70,300 1,810 1,829 44,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65