قیمت پایانی تغییر درصد
1,802 43.00 2.44

داده ها

آخرین معامله 1,800 41.00 2.33
قیمت پایانی 1,802 43.00 2.44
اولین قیمت 1,771
قیمت دیروز 1,759
بازه روز 1,825 1,771
قیمت مجاز 1,846 1,672
بازه هفته 1,841 1,687
بازه سال - -
P/E 176596
تعداد سهام 5.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,662
حجم معاملات 20.566 میلیون
ارزش معاملات 37.053 میلیارد
ارزش بازار 9.911 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 19.777 میلیون 19.847 میلیون
حقوقی 789,794 719,000
تعداد خرید فروش
مجموع 585 361
حقیقی 582 355
حقوقی 3 6
تغییر حقوقی به حقیقی 127.571 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 1,792 1,800 22,121 2
1 5,000 1,791 1,804 24,031 1
2 4,122 1,790 1,805 1,136 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65