قیمت پایانی تغییر درصد
6,343 277.00 4.57

داده ها

آخرین معامله 6,367 301.00 4.96
قیمت پایانی 6,343 277.00 4.57
اولین قیمت 6,022
قیمت دیروز 6,066
بازه روز 6,369 6,022
قیمت مجاز 5,894 5,334
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44401
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.758 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 471
حجم معاملات 6.729 میلیون
ارزش معاملات 42.68 میلیارد
ارزش بازار 32.349 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.572 میلیون 2.537 میلیون
حقوقی 3.157 میلیون 4.192 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 146 122
حقیقی 139 114
حقوقی 7 8
تغییر حقوقی به حقیقی 6.561 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 6,312 6,367 58,450 2
1 3,950 6,300 6,368 16,450 2
1 25,000 6,231 6,369 10,119 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65