قیمت پایانی تغییر درصد
11,087 244.00 2.15

داده ها

آخرین معامله 11,200 131.00 1.16
قیمت پایانی 11,087 244.00 2.15
اولین قیمت 11,400
قیمت دیروز 11,331
بازه روز 11,400 10,950
قیمت مجاز 11,897 10,765
بازه هفته 11,286 10,260
بازه سال - -
P/E 77609
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 894,614

معاملات

تعداد معاملات 792
حجم معاملات 3.964 میلیون
ارزش معاملات 43.951 میلیارد
ارزش بازار 56.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.701 میلیون 2.464 میلیون
حقوقی 2.264 میلیون 1.5 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 256 273
حقیقی 212 271
حقوقی 44 2
تغییر حقوقی به حقیقی 8.466 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 11,201 11,210 100 1
1 2,222 11,200 11,250 3,595 3
1 5,000 11,101 11,300 4,110 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65