قیمت پایانی تغییر درصد
9,724 96.00 0.98

داده ها

آخرین معامله 9,796 24.00 0.24
قیمت پایانی 9,724 96.00 0.98
اولین قیمت 9,929
قیمت دیروز 9,820
بازه روز 9,940 9,403
قیمت مجاز 10,311 9,329
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 68068
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.094 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,014
حجم معاملات 5.299 میلیون
ارزش معاملات 51.525 میلیارد
ارزش بازار 49.592 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.964 میلیون 4.75 میلیون
حقوقی 1.335 میلیون 548,950
تعداد خرید فروش
مجموع 350 321
حقیقی 323 317
حقوقی 27 4
تغییر حقوقی به حقیقی 7.644 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,375 9,797 9,838 1,000 1
1 1,150 9,796 9,840 17,145 3
1 300 9,795 9,841 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65