قیمت پایانی تغییر درصد
6,420 42.00 0.66

داده ها

آخرین معامله 6,251 127.00 1.99
قیمت پایانی 6,420 42.00 0.66
اولین قیمت 6,571
قیمت دیروز 6,378
بازه روز 6,680 6,251
قیمت مجاز 6,696 6,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44940
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.65 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 197
حجم معاملات 675,884
ارزش معاملات 4.38 میلیارد
ارزش بازار 32.742 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 427,683 447,306
حقوقی 248,201 228,578
تعداد خرید فروش
مجموع 63 75
حقیقی 59 72
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 125.98 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 28,000 6,250 6,379 9,800 1
1 10,000 6,205 6,380 21,528 2
1 30,000 6,201 6,396 20 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65