قیمت پایانی تغییر درصد
6,369 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,369 0.00 0.00
اولین قیمت 6,493
قیمت دیروز 6,369
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,894 5,334
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44583
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.758 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 32.482 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 87,665 6,210 6,289 15,248 1
1 1,000 6,203 6,290 6,198 2
1 1,000 6,201 6,300 398 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65