قیمت پایانی تغییر درصد
5,518 260.00 4.50

داده ها

آخرین معامله 5,490 288.00 4.98
قیمت پایانی 5,518 260.00 4.50
اولین قیمت 5,712
قیمت دیروز 5,778
بازه روز 5,712 5,490
قیمت مجاز 6,066 5,490
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 38626
تعداد سهام 5.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.78 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,164
حجم معاملات 12.451 میلیون
ارزش معاملات 68.7 میلیارد
ارزش بازار 28.142 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.951 میلیون 11.821 میلیون
حقوقی 5.5 میلیون 630,000
تعداد خرید فروش
مجموع 442 242
حقیقی 438 230
حقوقی 4 12
تغییر حقوقی به حقیقی 26.873 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,629 5,362 5,490 496,996 10
0 0 0 5,540 32,000 1
0 0 0 5,550 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65