قیمت پایانی تغییر درصد
31,762 1,512.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 31,762 1,512.00 5.00
قیمت پایانی 31,762 1,512.00 5.00
اولین قیمت 31,762
قیمت دیروز 30,250
بازه روز 31,762 31,762
قیمت مجاز 31,762 28,738
بازه هفته 30,250 27,555
بازه سال - -
P/E 10672032
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 106
حجم معاملات 705,794
ارزش معاملات 22.417 میلیارد
ارزش بازار 4.764 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 705,794 50,703
حقوقی 0 655,091
تعداد خرید فروش
مجموع 35 54
حقیقی 35 53
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 20.807 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
309 1.633 میلیون 31,762 33,770 3,917 5
1 73 31,251 0 0 0
2 956 31,250 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65