داده ها

آخرین معامله 12,478 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,435 0.00 0.00
اولین قیمت 12,490
قیمت دیروز 12,435
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,935 8,085
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4178160
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 870.45 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,252 12,478 12,479 1,090 1
1 87 12,410 12,490 7,690 2
1 490 12,402 12,492 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65