قیمت پایانی تغییر درصد
29,064 1,158.00 3.83

داده ها

آخرین معامله 29,437 785.00 2.60
قیمت پایانی 29,064 1,158.00 3.83
اولین قیمت 29,000
قیمت دیروز 30,222
بازه روز 31,110 28,711
قیمت مجاز 31,733 28,711
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9765504
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 417
حجم معاملات 573,946
ارزش معاملات 16.681 میلیارد
ارزش بازار 2.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 254,646 132,269
حقوقی 319,300 441,677
تعداد خرید فروش
مجموع 126 66
حقیقی 123 64
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.557 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 29,010 29,450 100 1
1 200 28,860 29,495 361 1
1 100 28,801 29,600 1,131 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65