قیمت پایانی تغییر درصد
21,839 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,839 0.00 0.00
اولین قیمت 21,850
قیمت دیروز 21,839
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,935 8,085
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7337904
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.529 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 500 21,702 21,849 169 1
2 500 21,605 0 0 0
1 2,000 21,554 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65