قیمت پایانی تغییر درصد
2,545 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,515 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,545 0.00 0.00
اولین قیمت 2,521
قیمت دیروز 2,545
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,677 2,423
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1287770
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.545 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 74,600 2,515 2,540 23,038 2
1 19,796 2,514 2,550 43,369 3
3 21,954 2,512 2,557 2,909 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65