قیمت پایانی تغییر درصد
3,381 50.00 1.50

داده ها

آخرین معامله 3,382 51.00 1.53
قیمت پایانی 3,381 50.00 1.50
اولین قیمت 3,357
قیمت دیروز 3,331
بازه روز 3,448 3,340
قیمت مجاز 2,564 2,320
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1710786
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 1,311
حجم معاملات 7.65 میلیون
ارزش معاملات 25.865 میلیارد
ارزش بازار 3.381 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.5 میلیون 7.65 میلیون
حقوقی 150,000 125
تعداد خرید فروش
مجموع 444 405
حقیقی 442 404
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 506.727 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,382 3,390 100,866 2
1 337 3,381 3,392 1,100 1
3 44,709 3,380 3,425 10,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65