قیمت پایانی تغییر درصد
3,127 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,132 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,127 0.00 0.00
اولین قیمت 3,098
قیمت دیروز 3,127
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,132 2,834
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1582262
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.127 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
78 2.07 میلیون 3,132 6,000 50,000 1
3 8,751 3,130 6,084 44,731 6
1 2,906 3,102 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65