قیمت پایانی تغییر درصد
5,247 15.00 0.29

داده ها

آخرین معامله 5,111 121.00 2.31
قیمت پایانی 5,247 15.00 0.29
اولین قیمت 5,300
قیمت دیروز 5,232
بازه روز 5,400 5,105
قیمت مجاز 5,493 4,971
بازه هفته 5,190 4,850
بازه سال - -
P/E 2654982
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 1,372
حجم معاملات 11.017 میلیون
ارزش معاملات 57.801 میلیارد
ارزش بازار 5.247 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.435 میلیون 7.92 میلیون
حقوقی 582,099 3.097 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 447 348
حقیقی 444 345
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 13.196 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 5,111 5,135 820 1
1 1,008 5,110 5,147 25,000 1
1 30,000 5,104 5,148 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65