قیمت پایانی تغییر درصد
2,513 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,508 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,513 0.00 0.00
اولین قیمت 2,629
قیمت دیروز 2,513
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,564 2,320
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1271578
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.513 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 2,505 2,508 793,047 26
2 5,000 2,500 2,510 23,280 2
2 5,430 2,466 2,515 3,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65