قیمت پایانی تغییر درصد
4,032 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,032 0.00 0.00
اولین قیمت 3,813
قیمت دیروز 4,032
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,233 3,831
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2040192
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.032 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 270 3,820 4,144 4,000 1
1 3,000 3,815 4,150 5,000 1
1 2,799 3,210 4,173 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65