قیمت پایانی تغییر درصد
2,469 63.00 2.62

داده ها

آخرین معامله 2,490 84.00 3.49
قیمت پایانی 2,469 63.00 2.62
اولین قیمت 2,430
قیمت دیروز 2,406
بازه روز 2,512 2,410
قیمت مجاز 2,564 2,320
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1249314
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 725
حجم معاملات 4.431 میلیون
ارزش معاملات 10.939 میلیارد
ارزش بازار 2.469 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.431 میلیون 4.431 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 249 225
حقیقی 249 225
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,419 2,481 2,499 7,916 2
1 5,986 2,480 2,503 5,000 1
1 9,575 2,476 2,508 38,500 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65