قیمت پایانی تغییر درصد
10,585 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,562 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,585 0.00 0.00
اولین قیمت 10,852
قیمت دیروز 10,585
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,672 10,562
بازه هفته 10,521 9,542
بازه سال - -
P/E 5154895
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 968,335

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 37.357 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 811 10,241 10,562 156,477 25
1 10,049 9,900 10,580 1,914 1
1 310 9,811 10,701 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65