قیمت پایانی تغییر درصد
7,962 17.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 8,000 21.00 0.26
قیمت پایانی 7,962 17.00 0.21
اولین قیمت 8,099
قیمت دیروز 7,979
بازه روز 8,099 7,752
قیمت مجاز 6,496 5,878
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3877494
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.412 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 120
حجم معاملات 757,446
ارزش معاملات 6.022 میلیارد
ارزش بازار 28.099 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 183,600 521,649
حقوقی 573,846 235,797
تعداد خرید فروش
مجموع 32 63
حقیقی 30 61
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.692 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 202,854 8,000 8,010 3,638 1
1 2,590 7,950 8,024 3,157 1
1 37,300 7,940 8,040 6,662 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65