قیمت پایانی تغییر درصد
9,006 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,006 0.00 0.00
اولین قیمت 8,961
قیمت دیروز 9,006
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,409 8,513
بازه هفته 9,600 8,850
بازه سال - -
P/E 4385922
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.079 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 31.784 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 552 9,006 9,120 1,029 1
1 186 9,000 9,138 11,720 3
1 553 8,990 9,139 780 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65