قیمت پایانی تغییر درصد
6,820 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,627 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,820 0.00 0.00
اولین قیمت 6,800
قیمت دیروز 6,820
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,496 5,878
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3321340
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.412 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.069 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 11,787 6,632 6,694 1,300 1
1 16,940 6,630 6,699 2,000 1
1 15,000 6,625 6,700 25,098 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65