قیمت پایانی تغییر درصد
5,935 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,918 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,935 0.00 0.00
اولین قیمت 6,140
قیمت دیروز 5,935
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,457 5,843
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2890345
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.412 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.946 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,600 5,930 5,930 4,000 2
1 338 5,900 5,959 10,000 1
1 14,019 5,888 5,968 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65