قیمت پایانی تغییر درصد
6,610 1.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 6,700 89.00 1.35
قیمت پایانی 6,610 1.00 0.02
اولین قیمت 6,421
قیمت دیروز 6,611
بازه روز 6,749 6,421
قیمت مجاز 6,496 5,878
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3219070
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.412 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 339
حجم معاملات 3.122 میلیون
ارزش معاملات 20.634 میلیارد
ارزش بازار 23.328 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.674 میلیون 2.822 میلیون
حقوقی 1.447 میلیون 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 85 97
حقیقی 81 95
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.583 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 6,670 6,739 540 1
1 24,427 6,650 6,749 800 1
1 232 6,632 6,761 739 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65