قیمت پایانی تغییر درصد
9,005 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,005 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,005 0.00 0.00
اولین قیمت 9,005
قیمت دیروز 9,005
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,005 8,149
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4385435
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.272 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 31.78 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
78 1.271 میلیون 9,005 9,898 280 1
1 1,000 8,901 10,591 600 1
3 1,250 8,900 12,509 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65