قیمت پایانی تغییر درصد
6,579 27.00 0.41

داده ها

آخرین معامله 6,577 25.00 0.38
قیمت پایانی 6,579 27.00 0.41
اولین قیمت 6,678
قیمت دیروز 6,552
بازه روز 6,749 6,400
قیمت مجاز 6,879 6,225
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3203973
تعداد سهام 3.529 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.405 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 114
حجم معاملات 500,354
ارزش معاملات 3.316 میلیارد
ارزش بازار 23.219 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 155,154 505,154
حقوقی 350,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 40 59
حقیقی 39 59
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.303 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 935 6,492 6,560 4,800 1
2 6,166 6,491 6,568 7,500 1
1 3,000 6,490 6,569 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65