قیمت پایانی تغییر درصد
8,867 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,033 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,867 0.00 0.00
اولین قیمت 8,688
قیمت دیروز 8,867
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,891 12,569
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8264044
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 36,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 798.03 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 8,885 9,050 120 1
1 11,874 8,712 9,073 392 1
1 836 8,700 9,148 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65