قیمت پایانی تغییر درصد
21,210 919.00 4.15

داده ها

آخرین معامله 21,200 929.00 4.20
قیمت پایانی 21,210 919.00 4.15
اولین قیمت 21,023
قیمت دیروز 22,129
بازه روز 22,110 21,023
قیمت مجاز 23,235 21,023
بازه هفته 23,739 20,170
بازه سال - -
P/E 19767720
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 1,362
حجم معاملات 4.885 میلیون
ارزش معاملات 103.6 میلیارد
ارزش بازار 4.242 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.83 میلیون 4.884 میلیون
حقوقی 1.055 میلیون 749
تعداد خرید فروش
مجموع 402 577
حقیقی 393 576
حقوقی 9 1
تغییر حقوقی به حقیقی 22.359 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 38,621 21,024 21,024 1,000 1
9 203,565 21,023 21,200 3,592 1
1 500 20,800 21,237 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65