داده ها

آخرین معامله 15,003 1,244.00 9.04
قیمت پایانی 14,711 952.00 6.92
اولین قیمت 14,446
قیمت دیروز 13,759
بازه روز 15,100 14,002
قیمت مجاز 15,168 13,724
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13710652
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 39,837

معاملات

تعداد معاملات 710
حجم معاملات 2 میلیون
ارزش معاملات 29.428 میلیارد
ارزش بازار 1.324 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.96 میلیون 1.5 میلیون
حقوقی 40,000 500,490
تعداد خرید فروش
مجموع 294 159
حقیقی 293 156
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 6.774 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,700 15,003 15,048 9,325 1
2 5,196 15,000 15,049 9,650 1
1 6,663 14,990 15,080 22,614 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65