قیمت پایانی تغییر درصد
14,808 169.00 1.13

داده ها

آخرین معامله 14,651 326.00 2.18
قیمت پایانی 14,808 169.00 1.13
اولین قیمت 14,533
قیمت دیروز 14,977
بازه روز 15,200 14,501
قیمت مجاز 15,725 14,229
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13801056
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 36,000

معاملات

تعداد معاملات 278
حجم معاملات 259,923
ارزش معاملات 3.849 میلیارد
ارزش بازار 1.333 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 259,923 259,923
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 108 58
حقیقی 108 58
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 450 14,651 14,969 7,368 2
1 1,450 14,610 14,999 8,939 3
1 1,000 14,602 15,000 518 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65