قیمت پایانی تغییر درصد
15,594 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,545 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,594 0.00 0.00
اولین قیمت 15,545
قیمت دیروز 15,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,891 12,569
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14533608
تعداد سهام 90 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 36,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.403 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 15,545 347,740 39
0 0 0 15,546 100 2
0 0 0 15,645 5,750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/22)

65