قیمت پایانی تغییر درصد
10,335 340.00 3.19

داده ها

آخرین معامله 10,248 427.00 4.00
قیمت پایانی 10,335 340.00 3.19
اولین قیمت 10,677
قیمت دیروز 10,675
بازه روز 10,749 10,170
قیمت مجاز 11,208 10,142
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9632220
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 653
حجم معاملات 1.09 میلیون
ارزش معاملات 11.269 میلیارد
ارزش بازار 2.067 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.09 میلیون 1.09 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 279 152
حقیقی 279 152
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,300 10,248 10,248 154 1
1 2,000 10,196 10,250 500 1
2 2,881 10,190 10,252 3,712 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65