قیمت پایانی تغییر درصد
4,682 101.00 2.11

داده ها

آخرین معامله 4,796 13.00 0.27
قیمت پایانی 4,682 101.00 2.11
اولین قیمت 4,870
قیمت دیروز 4,783
بازه روز 4,870 4,560
قیمت مجاز 5,022 4,544
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3675370
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 286
حجم معاملات 627,606
ارزش معاملات 2.939 میلیارد
ارزش بازار 4.682 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 627,606 602,643
حقوقی 0 24,963
تعداد خرید فروش
مجموع 100 81
حقیقی 100 80
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 116.877 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 14,367 4,750 4,796 538 1
1 5,000 4,740 4,797 1,000 1
1 5,000 4,731 4,798 8,194 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65