قیمت پایانی تغییر درصد
6,632 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,632 0.00 0.00
اولین قیمت 6,492
قیمت دیروز 6,632
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,831 6,181
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5206120
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.632 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 240 6,612 6,699 3,520 1
1 780 6,603 6,700 4,270 1
1 2,000 6,550 6,728 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65