قیمت پایانی تغییر درصد
7,044 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,032 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,044 0.00 0.00
اولین قیمت 7,070
قیمت دیروز 7,044
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,680 3,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5529540
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 7,032 7,032 286,000 15
1 200 6,920 7,050 400 1
0 0 0 7,064 861 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65