قیمت پایانی تغییر درصد
3,460 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,431 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,460 0.00 0.00
اولین قیمت 3,666
قیمت دیروز 3,460
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,755 3,399
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2716100
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.46 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,447 3,420 3,488 620 1
1 1,000 3,411 3,489 2,500 2
7 302,616 3,410 3,490 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65