قیمت پایانی تغییر درصد
8,749 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,735 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,749 0.00 0.00
اولین قیمت 8,900
قیمت دیروز 8,749
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,653 8,735
بازه هفته 8,895 8,600
بازه سال - -
P/E 6867965
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.749 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 119 8,446 8,735 192,625 9
1 1,178 8,444 8,750 160 1
1 200 8,040 8,800 1,865 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65