قیمت پایانی تغییر درصد
3,457 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,465 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,457 0.00 0.00
اولین قیمت 3,365
قیمت دیروز 3,457
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,680 3,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2713745
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.457 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,467 3,469 15,041 1
1 1,722 3,465 3,470 3,000 1
1 6,789 3,458 3,474 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65