قیمت پایانی تغییر درصد
11,965 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,075 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,965 0.00 0.00
اولین قیمت 11,500
قیمت دیروز 11,965
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,690 9,672
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 201.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,520

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.409 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
26 133,416 12,075 15,450 3,000 1
1 121 12,009 19,000 50 1
2 187 12,000 21,700 2,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65