قیمت پایانی تغییر درصد
11,013 524.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 11,013 524.00 5.00
قیمت پایانی 11,013 524.00 5.00
اولین قیمت 11,013
قیمت دیروز 10,489
بازه روز 11,013 11,013
قیمت مجاز 11,013 9,965
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 201.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,520

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 140,920
ارزش معاملات 1.552 میلیارد
ارزش بازار 2.217 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 140,920 21,450
حقوقی 0 119,470
تعداد خرید فروش
مجموع 17 6
حقیقی 17 5
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.316 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 139,574 11,013 14,282 800 1
2 23,458 10,000 0 0 0
1 2,000 8,007 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65