قیمت پایانی تغییر درصد
10,267 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,267 0.00 0.00
اولین قیمت 10,541
قیمت دیروز 10,267
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,690 9,672
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 201.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,520

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.067 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,187 10,000 10,397 619 2
1 5,000 9,800 10,398 255 1
1 1,000 9,744 10,399 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65