قیمت پایانی تغییر درصد
13,606 419.00 2.99

داده ها

آخرین معامله 13,451 574.00 4.09
قیمت پایانی 13,606 419.00 2.99
اولین قیمت 13,403
قیمت دیروز 14,025
بازه روز 14,140 13,403
قیمت مجاز 14,726 13,324
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 378
حجم معاملات 490,909
ارزش معاملات 6.679 میلیارد
ارزش بازار 5.442 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 490,909 337,609
حقوقی 0 153,300
تعداد خرید فروش
مجموع 155 92
حقیقی 155 90
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.086 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,311 13,451 13,500 46,700 1
1 80 13,450 13,699 1,500 2
1 400 13,440 13,799 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65