قیمت پایانی تغییر درصد
17,137 36.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 16,750 423.00 2.46
قیمت پایانی 17,137 36.00 0.21
اولین قیمت 17,490
قیمت دیروز 17,173
بازه روز 17,550 16,700
قیمت مجاز 18,031 16,315
بازه هفته 17,699 16,600
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 576
حجم معاملات 628,234
ارزش معاملات 10.766 میلیارد
ارزش بازار 6.855 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 628,234 604,485
حقوقی 0 23,749
تعداد خرید فروش
مجموع 325 145
حقیقی 325 144
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 406.987 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 16,715 16,911 572 1
1 300 16,711 16,950 961 1
1 150 16,668 17,110 12,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65