قیمت پایانی تغییر درصد
11,692 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,692 0.00 0.00
اولین قیمت 11,194
قیمت دیروز 11,692
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,045 10,899
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 201.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,520

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 90 11,606 11,999 219 1
2 1,500 11,490 12,000 2,200 1
1 3,000 11,007 13,400 831 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65