قیمت پایانی تغییر درصد
1,270 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,261 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,270 0.00 0.00
اولین قیمت 1,277
قیمت دیروز 1,270
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,325 1,199
بازه هفته 1,299 1,176
بازه سال - -
P/E 76200
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.557 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 26,990 1,260 1,270 300 1
2 21,030 1,259 1,273 5,000 1
1 25,000 1,258 1,274 150,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65