قیمت پایانی تغییر درصد
937 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 964 0.00 0.00
قیمت پایانی 937 0.00 0.00
اولین قیمت 920
قیمت دیروز 937
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 980 888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 56220
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.002 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 967 967 99,770 5
1 5,955 962 968 55,369 2
2 12,000 959 969 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65