قیمت پایانی تغییر درصد
920 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 909 0.00 0.00
قیمت پایانی 920 0.00 0.00
اولین قیمت 911
قیمت دیروز 920
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 980 888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 55200
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.821 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 17,000 905 920 6,825 1
1 1,139 895 922 1,500 1
1 1,300 855 929 179,550 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65