قیمت پایانی تغییر درصد
890 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 900 0.00 0.00
قیمت پایانی 890 0.00 0.00
اولین قیمت 890
قیمت دیروز 890
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 938 850
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 53400
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.501 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 900 909 76,200 1
1 15,000 899 910 90,000 3
1 2,110 893 911 106,802 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65