قیمت پایانی تغییر درصد
1,239 13.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 1,249 23.00 1.88
قیمت پایانی 1,239 13.00 1.06
اولین قیمت 1,255
قیمت دیروز 1,226
بازه روز 1,255 1,214
قیمت مجاز 980 888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 74340
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 476
حجم معاملات 8.672 میلیون
ارزش معاملات 10.749 میلیارد
ارزش بازار 13.226 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.674 میلیون 7.414 میلیون
حقوقی 2.2 میلیون 1.46 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 140 127
حقیقی 139 126
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 916.86 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 27,200 1,236 1,246 22,642 1
3 22,000 1,235 1,247 50,000 1
1 10,000 1,234 1,248 130,005 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65