قیمت پایانی تغییر درصد
776 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 777 0.00 0.00
قیمت پایانی 776 0.00 0.00
اولین قیمت 780
قیمت دیروز 776
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 980 888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 46560
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.284 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,674 774 779 4,765 1
1 10,000 771 781 100 1
12 137,390 770 782 2,383 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65