قیمت پایانی تغییر درصد
1,377 39.00 2.75

داده ها

آخرین معامله 1,386 30.00 2.12
قیمت پایانی 1,377 39.00 2.75
اولین قیمت 1,420
قیمت دیروز 1,416
بازه روز 1,426 1,351
قیمت مجاز 1,486 1,346
بازه هفته 1,496 1,314
بازه سال - -
P/E 82620
تعداد سهام 10.675 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.27 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 900
حجم معاملات 8.981 میلیون
ارزش معاملات 12.368 میلیارد
ارزش بازار 14.699 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.971 میلیون 8.981 میلیون
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 383 174
حقیقی 382 174
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 13.77 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 29,767 1,365 1,387 126,429 2
2 21,500 1,364 1,388 2,143 1
4 51,500 1,363 1,390 184,127 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65