قیمت پایانی تغییر درصد
3,550 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,476 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,550 0.00 0.00
اولین قیمت 3,622
قیمت دیروز 3,550
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,089 1,891
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1022400
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 540 3,461 3,499 100,000 1
1 3,000 3,460 3,500 14,960 3
5 12,000 3,451 3,510 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65