قیمت پایانی تغییر درصد
8,214 62.00 0.75

داده ها

آخرین معامله 8,080 196.00 2.37
قیمت پایانی 8,214 62.00 0.75
اولین قیمت 8,290
قیمت دیروز 8,276
بازه روز 8,476 8,020
قیمت مجاز 8,689 7,863
بازه هفته 8,075 8,000
بازه سال - -
P/E 2365632
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,214
حجم معاملات 13.018 میلیون
ارزش معاملات 106.933 میلیارد
ارزش بازار 16.428 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.008 میلیون 12.81 میلیون
حقوقی 1.01 میلیون 207,673
تعداد خرید فروش
مجموع 705 513
حقیقی 702 509
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 6.59 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,752 8,077 8,101 600 1
1 21,309 8,070 8,150 34,000 1
1 140 8,052 8,160 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65