قیمت پایانی تغییر درصد
9,364 43.00 0.46

داده ها

آخرین معامله 9,399 78.00 0.84
قیمت پایانی 9,364 43.00 0.46
اولین قیمت 9,333
قیمت دیروز 9,321
بازه روز 9,647 9,100
قیمت مجاز 9,787 8,855
بازه هفته 9,345 8,144
بازه سال - -
P/E 2696832
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,954
حجم معاملات 6.86 میلیون
ارزش معاملات 64.236 میلیارد
ارزش بازار 18.728 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.77 میلیون 6.86 میلیون
حقوقی 90,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 737 477
حقیقی 735 477
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 842.76 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,398 9,399 3,405 1
1 119 9,392 9,400 46,849 3
1 160 9,391 9,401 533 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65