قیمت پایانی تغییر درصد
4,605 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,605 0.00 0.00
اولین قیمت 4,583
قیمت دیروز 4,605
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,834 4,374
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1326240
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,100 4,621 4,650 2,000 2
1 3,750 4,611 4,655 2,000 1
1 10,336 4,595 4,677 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65