قیمت پایانی تغییر درصد
1,740 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,740 0.00 0.00
اولین قیمت 1,717
قیمت دیروز 1,740
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,746 1,580
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,690 1,700 33,791 2
1 10,000 1,685 1,730 39,066 2
5 150,000 1,682 1,740 4,440 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65