قیمت پایانی تغییر درصد
1,359 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,359 0.00 0.00
اولین قیمت 1,417
قیمت دیروز 1,359
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,537 1,391
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.523 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,339 1,389 30,000 1
2 6,000 1,336 1,390 5,900 1
1 9,222 1,335 1,392 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65