قیمت پایانی تغییر درصد
2,049 16.00 0.77

داده ها

آخرین معامله 2,030 35.00 1.69
قیمت پایانی 2,049 16.00 0.77
اولین قیمت 2,035
قیمت دیروز 2,065
بازه روز 2,100 2,004
قیمت مجاز 1,537 1,391
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 173
حجم معاملات 1.085 میلیون
ارزش معاملات 2.209 میلیارد
ارزش بازار 9.835 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 974,875 1.02 میلیون
حقوقی 110,000 65,000
تعداد خرید فروش
مجموع 50 45
حقیقی 49 44
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 92.205 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 45,276 2,004 2,060 30,325 2
2 28,000 2,000 2,062 5,022 1
1 5,000 1,993 2,063 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65