قیمت پایانی تغییر درصد
1,463 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,463 0.00 0.00
اولین قیمت 1,426
قیمت دیروز 1,463
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,542 1,396
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.022 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,000 1,427 1,450 50,000 1
1 2,000 1,424 1,469 16,175 2
1 5,000 1,420 1,470 34,795 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65