قیمت پایانی تغییر درصد
3,061 12.00 0.39

داده ها

آخرین معامله 3,030 19.00 0.62
قیمت پایانی 3,061 12.00 0.39
اولین قیمت 2,925
قیمت دیروز 3,049
بازه روز 3,149 2,925
قیمت مجاز 3,201 2,897
بازه هفته 2,879 2,811
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 361
حجم معاملات 2.258 میلیون
ارزش معاملات 6.91 میلیارد
ارزش بازار 14.693 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.239 میلیون 1.982 میلیون
حقوقی 18,150 275,072
تعداد خرید فروش
مجموع 174 131
حقیقی 173 130
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 786.438 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 3,019 3,059 1,062 2
6 76,674 3,000 3,063 5,000 1
2 11,000 2,950 3,069 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65