قیمت پایانی تغییر درصد
2,435 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,458 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,435 0.00 0.00
اولین قیمت 2,335
قیمت دیروز 2,435
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,558 2,316
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,550 2,418 2,458 1,813 1
1 11,449 2,417 2,460 490,131 16
1 5,000 2,346 2,470 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65